Öka samarbetet över kommungränserna

Slå ihop kommunerna
jobba tillsammans för ökad regional attraktivitet

Den regionala attraktiviteten ökar när alla kommuner visar sin styrka tillsammans. Bara Linköping och Norrköping har tillsammans 300 000 invånare. I historien har städerna lagt tid och energi på att tävla med varandra och till och med att glädja sig åt varandras motgångar. Så är det inte idag, mycket har förändrats och politiker lyfter fram att samarbetet städerna emellan nu är starkt och livaktigt. Men vi tror att vi kan ännu bättre.

Områden som integration, arbetsmarknadsfrågor, utbildning, besöksnäring, etablering och infrastruktur har potential för samarbete på en helt annan nivå än idag. Om kommuner och näringsliv har fokus på att få talanger och kapital till regionen, snarare än till sin egen kommun, så kommer de positiva effekterna spilla över i alla kommuner.

       Vi föreslår

En fullständig samordning av arbetet för fler etableringar, företagsutveckling (t.ex. science parks) och besök.


Berätta tydligt för medborgare och näringsliv om de områden där framförallt regionens största kommuner samarbetar!


Öppna upp för en utredning om kommunsammanslagningar. Vårt lilla land är uppdelat i 290 byggstenar och många,flera av dem i vår region, har svårt att klara sitt offentliga åtagande idag.

 

<< Tillbaka