Sedan 1990-talet har Ostlänken varit ett omdiskuterat projekt och flera utmaningar gjordes av bland annat SJ, berörda kommuner och av dåvarande Banverket. 2001-2003 startade själva planeringsprocessen av Ostlänken genom en förstudie och därefter en järnvägsutredning som genomfördes av banverket 2004-2010. Planeringsarbete kom därefter att göra ett uppehåll eftersom Ostlänken inte fanns med i Trafikverkets långsiktiga plan för tolvårsperioden 2010-2021. I Augusti 2012 gav dock Regeringen beskedet om att Ostlänken ska byggas och därmed kunde planeringsprocessen fortsätta med tillåtlighetsprövning och järnvägsutredning.

Historisk översikt


arsplan