Att säkerställa en god och säker arbetsmiljö i kommande stora infrastrukturprojekt är en utmaning.
I branschklustret Utbildning inom säkerhet finns starka spelare med lokal förankring som kan erbjuda en bredd av tjänster som löser dina säkerhets-utbildningar inom infrastruktur, liftar, entreprenadmaskiner, brandskydd, transport av farligt gods, första hjälpen och mycket mer. Välkommen att kontakta något av nedanstående bolag gällande era direkta behov.
Har du övergripande frågor, vänligen kontakta ESICs projektledare på 011-285036, info@esic.se

 

Utbildningshjulet
Utbildningar inom arbete på väg, yrkesförarkompetens, transport av farligt gods (ADR) och kompetensprov för entreprenadmaskiner.
Stefan Wikström, 013 13 87 07, stefan@uhj.se
http://www.uhj.se

Great Safe
Säkerhetsutbildningar – lift, fallskydd, travers/säkra lyft med mera
Susanne Weleen, 070 967 86 66,susanne.weleen@greatgroup.se
http://greatsafe.se

RoNi Medical
Produkter och utbildningar som räddar liv
Ronnie Nilsson, 070 960 00  77, ronnie@ronimedical.se
http://www.ronimedical.se

Trygghetspartner
Utbildningar, tjänster och produkter inom brandskydd, heta arbeten och första hjälpen
Marcus Ericsson, 011 333 05 15, marcus@trygghetspartner.se
http://www.trygghetspartner.se

Occas AB
Anordnar utbildningar och seminarier åt dig och ditt företag med utgångspunkt från era behov.
Erik Oldfeldt, 013-465 99 31, erik.oldfeldt@occas.se
https://www.occas.se

Dekra
Erbjuder säkerhetsrelaterade tjänster för att göra världen lite säkrare på vägen, rälsen och andra arbetsplatser.
Hans Wessberg, 070 688 66 13, hans.wessberg@dekra.com
https://dekra-industrial.se/sv