Bra med enighet om stambanorna!

apr 17, 2018

Vår näringspolitiska chef Anna Lövheim kommenterar.
Regeringen – Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna – har meddelat att man är ense om en satsning på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Då frågan är stor, dyr och mycket långsiktig har man idag bjudit in Vänsterpartiet och Allians-partierna till samtal med syfte att nå en bred parlamentarisk överenskommelse om en sådan satsning.

Många stora byggprojekt i Nyköpings innerstad

apr 17, 2018

Under en lunch för East Sweden Infra Clusters medlemmar i Nyköping, berättade företrädare för kommunen om statusen kring Ostlänken och om alla de byggnationer som just nu pågår i Nyköpings innerstad.

Framtidens infrastruktur med smarta och säkra lösningar

feb 2, 2018

Igår samlades ett femtiotal intresserade på Södertälje Science Park, för att delta i seminariet Så bygger vi framtidens infrastruktur med smarta och säkra lösningar!

Vi kommenterar Ostlänken-nyheter

jan 31, 2018

Idag har Trafikverket lämnat in kompletterande underlag för sin tillåtlighetsansökan för Ostlänken till regeringen. ESIC välkomnar att arbetet med hela projektet fortskrider. För våra initiativtagare och medlemmar är det centralt att ökad kapacitet och nya spår kommer på plats så snart som möjligt.

Kluster inom klustret

jan 23, 2018

Nätverket East Sweden Infra Cluster går in i en ny fas. Inom klustret med 450 medlemsföretag kommer en del väl representerade branscher att få egna mindre kluster.

Rover Alcisa mötte samarbetspartners

Dec 11, 2017

– Idag är vi här för att prata om Kardonbanan men det här blir också början på Ostlänken. Det är många som ser fram emot att sätta tänderna i det här projektet och många av er som sitter här, sa Rover Alcisas projektchef Rikard Espling.

Två historiska ögonblick

Nov 14, 2017

Det klassiska spadtaget blev istället en passande cermoni med rälsläggning under byggstarten av Kardonbanan på måndagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist och trafikverkets generaldirektör Lena Erixon drog rälsbiten på plats. Med viss hjälp av en stark maskin.

Rover Alcisa har tilldelats mark och anläggningsentreprenaden Kardonbanan

sep 14, 2017

Den spanska entreprenören Rover Alcisa tar hem upphandlingen för Kardonbanan i Norrköping

Vi ger inte upp om höghastighetsjärnvägen!

aug 31, 2017

Idag, 31 augusti 2017, har Trafikverket överlämnat ett förslag till regeringen kring hur man anser att de 622 mdkr som avsatts för landets infrastruktur bäst ska användas. Detta förslag till nationell plan för perioden 2019-2028 ska nu ut på remiss till berörda instanser runtom i landet. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om planen under våren 2018. Trafikverket betonar att förslaget följer de direktiv som regeringen gett inför arbetet, d.v.s. att alla åtgärder som föreslås ska finansieras inom den ekonomiska ramen.

FORUM NYKÖPING 2017 den 7-9 september

aug 21, 2017

Vill du också diskutera framtidsfrågor om integration, social sammanhållning och tillit för att värna och upprätthålla ett demokratiskt samhälle?