Nyhetsarkiv

Rover Alcisa mötte samarbetspartners

Dec 11, 2017

– Idag är vi här för att prata om Kardonbanan men det här blir också början på Ostlänken. Det är många som ser fram emot att sätta tänderna i det här projektet och många av er som sitter här, sa Rover Alcisas projektchef Rikard Espling.

Impecta växer med frön på nätet

Dec 11, 2017

Impecta fröhandel i Julita började som ett rent postorderföretag som sålde sina fröer via katalog. Katalogen nns fortfarande kvar för inspira- tion, men den största delen av för- säljningen sker numera via digitala kanaler. Näthandeln står i dag för cirka 75 procent av omsättningen för företaget, som var tidigt ute med e-handel.

Framtidsstipendier till regionens unga stjärnor

Dec 11, 2017

I fem år har föreningen Datasaabs Vänner med den äran delat ut stipendier till unga lovande elever med ett intresse och fallenhet för teknik och IT. Nu tar Östsvenska Handelskammaren över stipendieutdelningarna och kommer att kalla dessa Framtidsstipendierna.

Handelssystem under hot? Jovisst, men…

Dec 6, 2017

Bland det första som USA:s president gjorde för snart ett år sedan var att ta landet ur processen kring det föreslagna handelsavtalet TPP – Trans Pacific Partnership.

Handelskammaren tycker till i remissvar

Dec 6, 2017

I dagarna har Östsvenska Handelskammaren svarat på olika remisser om planering av framtidens infrastruktur såväl på nationell nivå som för länen i vårt upptagningsområde – Östergötland, Sörmland och Gotland.

Handelsbanken hittade ny kompetens via 100-listan

Nov 27, 2017

Vi har långt kvar tills vi har jämställda styrelser i Sverige. Michael Sterne, Handelsbankens kontorschef i Linköping, tror att det beror på att många företag fortfarande inte har förstått den affärsnytta som jämställdhet innebär.

#meshiver

Nov 27, 2017

Jag ryser varje dag just nu. I land efter land, bransch efter bransch, använder (mestadels) kvinnor modern teknik för att verkställa en social revolution. En revolution som likt en osynlig men fullständigt obeveklig fiskare svingar sina nät över pölar, sjöar och hav och drar upp de fula fiskarna till ytan, en efter en.

Stora infrastrukturprojekt framtiden för Miltronic

Nov 23, 2017

Miltronic i Nyköping har i mer än 50 år importerat kablar och installationstillbehör och distribuerat dem vidare. Idag finns företaget på många olika marknader och ser stora affärsmöjligheter med de infrastruktuprojekt som komma skall i regionen.

Why nations fail – och varför andra don’t

Nov 20, 2017

Under ett antal år bodde- och arbetade jag utomlands i både icke-demokratier, västerländska demokratier och i emerging markets. De sistnämnda i Öst- och Centraleuropa vilka ofta var/är relativt unga demokratier med utmaningar som t ex lågt förtroende för staten, rättsväsende, korruption, byråkrati och överreglering.

Två historiska ögonblick

Nov 14, 2017

Det klassiska spadtaget blev istället en passande cermoni med rälsläggning under byggstarten av Kardonbanan på måndagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist och trafikverkets generaldirektör Lena Erixon drog rälsbiten på plats. Med viss hjälp av en stark maskin.