Läs Global Utsikt!

Läs Global Utsikt!

Maj 21, 2018

Nytt nummer av Global Utsikt finns nu att läsa digitalt. Få det senaste om Brexit och den globala frihandeln. Vi dyker också ned särskilt i den tysk-svenska handeln som haft ett starkt år samt besöker Årets exportföretag.

”Fortsätter det här kommer vi bli helt dumma i huvudet”

Maj 16, 2018

Orden kommer från Anders Mildner, tidigare journalist och idag en omtyckt föreläsare, som gästade Handelskammaren tillsammans med Anna Lindberg, publisher på Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar för att prata om populism, virala lögner och förändringar i mediesamhället som vi bör känna till.

Debatt om regionens kompetensbehov

Apr 30, 2018

Utbildning, svårigheten i att hitta rätt kompetens och arbetsförmedlingen roll. Det var några av frågorna som diskuterades under den politiska debatten som arrangerades mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) och Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson för moderaterna.

Ny omgång av East Sweden Management Program

Apr 24, 2018

Många av regionens ledare har gått och uppskattat vårt management-program! Nästa start bli i höst, 26 september.
Anmäl dig till programmet innan 30 maj och få 5 procent rabatt på avgiften!

Bo i Nyköping och gå i skolan i Linköping?

Apr 24, 2018

I tillväxtstråket East Sweden finns ett pärlband av städer med ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt och stor framtidstro! Näringslivet är starkt och antalet lediga jobb är fler än någonsin, över 10 000 platser. Mer kommer, enbart Ostlänken innebär en gigantisk kompetensutmaning. Trots högkonjunkturen brottas vi med hög arbetslöshet och mismatch på arbetsmarknaden, då många har fel eller har för låg utbildning.

Säg hej till vår nya praktikant!

Apr 23, 2018

En före detta elitidrottande musiker som studerar sista terminen på masterprogrammet i affärsjuridik. Säg hej till vår nya praktikant Eric Blomdahl.

Spår på marken eller i luften, det är frågan

Apr 19, 2018

Får Norrköpings kommun bestämma blir det upphöjda spår för framtidens höghastighetståg genom centrala Norrköping vid ett nytt resecentrum.

– Vi har länge förordat upphöjda spår. Vi tror att det blir en nyckel att använda marken under spåren till annat och då behöver inte järnvägen breda ut sig på samma sätt, säger Josef Erixon vid stadsbyggnadskontoret i Norrköping.

Bra med enighet om stambanorna!

Apr 17, 2018

Vår näringspolitiska chef Anna Lövheim kommenterar.
Regeringen – Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna – har meddelat att man är ense om en satsning på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Då frågan är stor, dyr och mycket långsiktig har man idag bjudit in Vänsterpartiet och Allians-partierna till samtal med syfte att nå en bred parlamentarisk överenskommelse om en sådan satsning.

Handelskammarens kommentar om vårändringsbudgeten

Apr 17, 2018

Igår lämnade regeringen över vårändringsbudgeten för innevarande år, 2018, med utgifter om sammanlagt 2,6 mdkr. Det innebär ett antal mindre förstärkningar på områden som regeringen pekar ut som prioriterade. Föga förvånande ett valår är det satsningar på sjukvård, polisväsende och att fler ska komma i arbete som görs. Gott så, alla dessa områden har ett skriande behov av åtgärder och för att komma tillrätta med de stora utmaningar Sverige har; dålig matchning på arbetsmarknaden, en sviktande sjukvårdsapparat och ökad upplevd otrygghet. Det hade dock behövts mer, snabbare och tidigare satsningar inom bland annat kompetensförsörjningsområdet för att nå resultat. Och förutom de i sammanhanget försumbara insatserna för fler i jobb, 350 mnkr, syns inte mycket av näringspolitik i budgeten.

Ny rapport: Kvinnor smartare än män

Apr 13, 2018

Handelskammaren har låtit 1000 personer, 500 kvinnor och 500 män, svara på 130 frågor inom områdena logik, språk och matematik. Nu är svaren sammanställda och resultatet är tydligt. Kvinnor är smartare än män.