Följ oss på sociala medier

Debatt om regionens kompetensbehov

Artikeln publicerades 30 april, 2018

Utbildning, svårigheten i att hitta rätt kompetens och arbetsförmedlingen roll. Det var några av frågorna som diskuterades under den politiska debatten som arrangerades mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) och Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson för moderaterna.

Båda var eniga om att vi har en urstark arbetsmarknad just nu med en stark produktion vilket har lett till att näringslivet har svårt att hitta den kompetens de efterfrågar.
– Vi är dåligt rustade och har inget bra system. Det här är inte bara ett akut problem utan en långsiktig utmaning och det är för få ungdomar som väljer yrkeshögskoleutbildningar eller utbildningar som faktiskt leder till jobb, sa Ylva Johansson.

Jessica Polfjärd höll med Ylva om de generella utmaningarna Sverige står inför och menade att behovet av kompetens behövs inom många branscher, såväl från serveringspersonal till ingenjörer.

Med en stark arbetsmarknad nationellt står även East Sweden inför en rad utmaningar i samband med att Ostlänken byggs. Den undersökning som Handelskammaren låtit göra visar att 80% av näringslivet behöver rekrytera men att 75% inte hittar rätt kompetens.
– Det är en region som växer, klarat en omställning och som kommer växa ännu mer och bindas ihop med andra regioner i samband med att Ostlänken byggs, sa Jessica och menade att ingen region i Sverige är tillräckligt stor och stark för att klara sig själv.

Något som också diskuterades var Arbetsförmedlingen och deras roll. Undersökningen visade att bara 4 av 10 använder sig Arbetsförmedlingens tjänster. Norrköpingskontoret fick ändå beröm av Ylva och menade att man jobbar nära näringslivet och de lokala företagarna.
– I Norrköping har man jobbat rätt med ungdomar och individanpassat åtgärder för att så snabbt och rätt som möjligt hitta ut på arbetsmarknaden. Och vi ska vara ärliga och säga att med det läget vi är i idag så är det få kvar som faktiskt kan ta ett jobb, sa Ylva.

Debatten avslutades med att diskutera hur nyanlända snabbare kan komma i arbete där både Ylva och Jessica var överens om att språket är en viktig nyckel till integrationen.
– Man måste inte kunna prata perfekt svenska, men tillräckligt bra för att kunna integreras och få ett jobb, sa Ylva och menade att det också är viktigt av jämställdhetsskäl så att både män och kvinnor får samma möjligheter i Sverige.

Dela

Nyhetsflöde

Till fler nyheter