Det säger Erika Bjurling, Logistikchef, från Lantmännen Agroetanol som är med i nätverket LEDARE.

Varför valde du att gå med i LEDARE?
Det är en chans till nya idéer och ett tillfälle att få utvecklas. Sällan man får denna möjlighet på sin vanliga arbetsplats. Jag ser det också som en investering i mig själv.

Vad är det bästa med nätverket?
Det bästa med nätverket för mig är erfarenhetsutbyte och den tiden vi har för reflektion. Det blir extra bra med de externa föreläsarna.

Vad tar du med dig från nätverket i ditt dagliga arbete?
Det jag framförallt tar med mig är alla goda tips och råd hur man kan göra i olika situationer som dyker upp på en arbetsplats.