Erbjudande

28 november – Remburshantering

Jun 20, 2018

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Målgrupp
Kursen passar dig som jobbar med: skeppning, export-/importdokument, internationell försäljning, inköp eller ekonomi.

Program

09.30 Registrering och fika

10.00 Risker i exportaffärer

10.30 Rembursens grunder, texter och villkor samt dokumentgranskning

12.00 Lunch

13.00 Bankgarantier i exportaffärer. Vad ska man tänka på?

13.45 Fika

14.00 Övningar och praktiska exempel

15.00 Avslutning

Utbildare: Ylva Rosén och Ylva Westlund, Swedbank, Stockholm

Välkommen med din anmälan!

Datum: 28 november 2018
Tid: 09.30-15.00
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Anmälan: HÄR
Sista anmälningsdag 18 november
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

För mer information

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

Tel: 016 - 51 31 05

11 oktober – Tullfördjupning, ursprungsregler & frihandelsavtal

Jun 19, 2018

Vi tittar närmare på regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal.

14 november – Betalnings, leverans- och försäkringsvillkor

Jun 19, 2018

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.

Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Våra föreläsare med erfarenhet från bank, försäkringar och transport/spedition behandlar under den här heldagsutbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

  • Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
  • Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
  • Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

Föreläsare Peter Hellman, Hellman Business Consulting

Välkommen med din anmälan!

Datum: 14 november 2018
Tid: 08.30-14.30
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Anmälan: HÄR
Sista anmälningsdag 5 november
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

För mer information

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

Tel: 016 - 51 31 05

1 oktober – STYRELSEUTBILDNING Ökat fokus: Ordföranderollen

Jun 13, 2018

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Välkommen med din anmälan!
KLICKA HÄR

Det här är rätt utbildning, om…

Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
Du är ny som ordförande
Du blir snart vald till ordförande
Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
Du vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Utbildningen leds av Göran Hogestadh som är professionell styrelsearbetare, företrädesvis som styrelseordförande, i mindre och medelstora ägarledda företag inom varierande branscher. Han arbetar även i Advisory Board till ett antal specifika bolagsstyrelser och ägare inom branscher som exempelvis byggindustrin, logistikbranschen samt IT.

Innehåll:
Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1) Du får förfrågan om jobbet som ordförande
2) Du ska skapa värde med styrelsearbetet
3) Du ska utveckla relationerna

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.
Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera.

Tid och plats:

Östsvenska Handelskammaren, Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping

Måndag den 1 oktober 2018 kl 09:00 – 17:00

Kostnad:

6 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 (exkl moms)

Övrig information:

Anmälan är bindande.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (Ingår):
Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation i pärm
Separat kallelse skickas senast 1 vecka innan kursstart

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

 

Lärare Göran Hogestadh, hogestadh.management@telia.com

 

24 oktober – STYRELSEUTBILDNING Rätt fokus i styrelsearbetet

Jun 13, 2018

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Nätverket LEDARE Mjärdevi

Apr 18, 2018

Vi väljer nu att slå ihop våra affärsnätverk till ett enda ”LEDARE” där vi samlar alla som har ett intresse för ledarskap och personlig utveckling. Du är välkommen oavsett bransch, erfarenhet och kön men med ett starkt intresse för dessa frågor. Vi ser att en bred sammansättning av individer kommer att bidra till spännande och mångsidiga diskussioner.

Nätverket vänder sig till dig som är chef, ledare, konsult och projektledare som vill inspireras, utvecklas både som person och i din yrkesroll tillsammans med andra. Hörnstenarna i nätverket är inspiration, gemenskap, utveckling och resultat.

INNEHÅLL & ÄMNEN

Årets träffar styrs mycket av deltagarna själva, och kommer bland annat att innehålla studiebesök på intressanta företag/verksamheter, föreläsningar och diskussioner som rör ledarskap och personlig utveckling.

Stort fokus läggs på deltagarnas egna erfarenheter och aktuella frågeställningar ur vardagen.

KALENDER

Preliminär start i september, övriga datum sätts gemensamt i gruppen.

FAKTA

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är chef, ledare, konsult eller projektledare i privata näringslivet och offentliga organisationer och har ett genuint intresse för ledarskap och egen utveckling.

Syfte
Att bidra till energi och möjlighet att utvecklas som ledare och person.
Ge inspiration och möjlighet att knyta kontakter i regionen. Ge både unga, äldre, erfarna, nyfikna och hungriga medarbetare ett lyft i vardagen. Tid för reflektion och erfarenhetsutbyte i grupp.

Vad kostar det?
12 000 kr/år för medlemsföretag i Handelskammaren, 16 000 kr/år för övriga. Moms tillkommer. Deltagarna står själva för kostnaderna vid övernattningsträffarna.

SÅ TYCKER TIDIGARE DELTAGARE


>> Intressanta föreläsningar med nya perspektiv på ledarskap

>> En investering i mig själv och i bolaget

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Vision East Sweden

Feb 14, 2018

Planerar du för möte, konferens eller kanske ett seminarium? Välkommen till regionens mötesplats för näringslivet – Kammarforum i Norrköping och Linköping.

4 september – DIPLOMKURS I STYRELSEARBETE – NORRKÖPING

Nov 20, 2017

Kurstillfällen:
4/9, 11/9,18/9, 25/9  klockan 12.00- 17.30.
Tenta:
2/10
 kl 13.00-15.00

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling. Ett företags konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Handelskammaren har därför skapat en utbildning för ett starkt och effektivt styrelsearbete.

Kurserna leds av Tomas Salzmann och Margareta Neld som båda har lång erfarenhet av styrelsefrågor. Kursen omfattar fyra halvdagar samt en avslutande eximination. Varje kurstillfälle inleds med lunch.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till företagens ägare, ledning och styrelseledamöter. Fram till nu har över 400 nyckelpersoner i det östsvenska näringslivet gått kursen och gett den toppbetyg.

Kursinnehåll:
–  ägarnas ansvar och engagemang
– rollfördelning ägare – styrelse – företagsledning
– styrelsens huvuduppgifter
– affärsidén – grunden för bolagets långsiktiga inriktning – från strategier till affärsplan och budget
– verksamhetsrapportering
– intern kontroll
– styrelsen och VD
– styrelsens informationsansvar
– dotterbolagsstyrelser
– bolagsorganen
– ABL kapitel 8
– skadestånd och personligt betalningsansvar
– styrelsens sammansättning
– valberedningen och nomineringsprocessen
– styrelsens arbetsformer
– utvärdering av styrelsearbete
– hållbarhet och etik

Kostnad:
13 000 kr/pers exkl. moms för medlem i Handelskammaren
16 000 kr/pers exkl. moms för övriga
I avgiften ingår kurslitteratur, dokumentation & lättare förtäring

Under 2018 genomförs utbildningen även i Linköping, Visby, Nyköping och Motala.

FÖR MER INFORMATION SAMT ANMÄLAN:

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

Medlemsevent

Okt 20, 2017

En medlem i Handelskammaren kan välja att hålla i ett event för andra medlemmar i Handelskammarens konferenslokaler.

TradeCert – det digitala systemet för ursprungscertifikat

Jun 29, 2017

Från och med 1 maj kan Östsvenska Handelskammern erbjuda en fullständig certifikatutskrift genom TradeCert. 

Funktionen kallas Full Certificate Print (FCP) vilken är utformad för att göra utskriften av dina godkända ursprungscertifikat mycket enklare. Det betyder att alla Östsvenska handelskammarens kunder som ansöker om ursprungscertifikat via TradeCert inte längre behöver använda de förtryckta blanketterna.

Du skriver istället ut hela certifikatet tillsammans med säkerhetsbakgrunden på vitt papper. Certifikatnumret tilldelas automatiskt på ursprungscertifikatet genom TradeCerts system.

Fördelarna med TradeCert

– Spara tid – tur och retur samma dag
– Spara resekostnader och porto
– Snabbare att fylla i
– Skriv ut själva
– Mindre miljöpåverkan

Kontakta oss för frågor så hjälper vi er att komma igång!

För mer information

Anna Högberg

Ekonomiansvarig

Tel: 011-285035