26 november – Rätt fokus i styrelsearbetet Norrköping

Aug 30, 2018

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige.  Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Välkommen med din anmälan HÄR

Lärare är Peter Lindgren som arbetat många år som verkställande direktör i fastighetsbranschen. Parallellt har han också arbetat i ett flertal styrelser som ordförande så väl som ledamot. Under mer än 20 år har han framgångsrikt verkat för att skapa värde för medarbetare, kunder och ägare. Peter arbetar i dag i ett antal styrelser och har styrelseerfarenhet både från större bolag och från mindre ägarledda företag inom olika branscher, främst inom fastighets- och finansbranschen. Han har även en betydande erfarenhet från kommunala bolag, ekonomiska föreningar samt av idrottsföreningar. Två gånger har han dessutom erhållit utmärkelsen Svensk Kvalitet som delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling i syfte att ge kvalitetsfrågorna en ökad betydelse.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar:

Rätt styrning
Bolagsstyrning
Ägarnas roll
Styrande dokument

Rätt bemanning
Valberedningen
Styrelsen

Rätt inriktning
Strategi för bolaget
Bolagets samhällsansvar
Kontroll av bolagets skötsel
Samordning med bolagets vd
Information till intressenter

Rätt arbetssätt
Styrelsens arbetsformer
Styrelsens ansvar
Utvärdering av styrelsen

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen och båda sker hos Östsvenska Handelskammaren, Kammarforum, Dalsgatan 13

Måndag 26 november 08.30-17.30

Måndag 3 december 08.30-17.30

Certifiering

Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Kostnad:

13 600 kronor (exkl moms), Medlemspris 12 200 kronor (exkl moms)

Övrig information: 

Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kursdokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka innan kursstart.

FÖR MER INFORMATION

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

Lärare Peter Lindgren, apl@telia.com

22-23 november- STYRELSEUTBILDNING Rätt fokus i styrelsearbetet – Internat i Visby

Jun 27, 2018

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Stockholm.  Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Välkommen med din anmälan!
KLICKA HÄR

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Karin Steen leder utbildningen. Hon har mer än 30-års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Hon har erfarenhet som ägare, VD, försäljningschef och styrelseledamot från entreprenörsdrivna tillväxtbolag, vilket har gett henne gedigen erfarenhet av att utveckla strategier och organisationer i företag under stark tillväxt. Hon har erfarenhet både från mindre bolag, börsbolag och nordiskkoncern. Idag är Karin engagerad i flertalet styrelser som styrelseledamot och styrelseordförande.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar:

Rätt styrning
Bolagsstyrning
Ägarnas roll
Styrande dokument

Rätt bemanning
Valberedningen
Styrelsen

Rätt inriktning
Strategi för bolaget
Bolagets samhällsansvar
Kontroll av bolagets skötsel
Samordning med bolagets vd
Information till intressenter

Rätt arbetssätt
Styrelsens arbetsformer
Styrelsens ansvar
Utvärdering av styrelsen

Utbildningen sker två dagar efter varandra i Visby. Lokal meddelas senare.

Torsdag 22 november kl 10:00 – 18:00
Fredag 23 november  kl 08:00 – 16:30

Certifiering

Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Kostnad:

15 600 kronor (exklusive moms), Medlemspris 14 200 kronor (exklusive moms)

Övrig information: 

Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Frukost, lunch, fika och middag ingår
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kursdokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka innan kursstart.

 

FÖR MER INFORMATION

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

 

Camilla Åkerhielm, StyrelseAkademien Stockholm

camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

0735 35 48 35

28 november – Remburshantering

Jun 20, 2018

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Målgrupp
Kursen passar dig som jobbar med: skeppning, export-/importdokument, internationell försäljning, inköp eller ekonomi.

Program

09.30 Registrering och fika

10.00 Risker i exportaffärer

10.30 Rembursens grunder, texter och villkor samt dokumentgranskning

12.00 Lunch

13.00 Bankgarantier i exportaffärer. Vad ska man tänka på?

13.45 Fika

14.00 Övningar och praktiska exempel

15.00 Avslutning

Utbildare: Ylva Rosén och Ylva Westlund, Swedbank, Stockholm

Välkommen med din anmälan!

Datum: 28 november 2018
Tid: 09.30-15.00
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Anmälan: HÄR
Sista anmälningsdag 18 november
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

För mer information

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

Tel: 016 - 51 31 05

14 november – Betalnings, leverans- och försäkringsvillkor

Jun 19, 2018

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.

Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Vår föreläsare med erfarenhet av internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor behandlar under den här utbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.

VI GER DIG KUNSKAP INOM:

  • Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
  • Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
  • Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

Föreläsare Peter Hellman, Hellman Business Consulting

Välkommen med din anmälan!

Datum: 14 november 2018
Tid: 08.30-14.30
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Medlem 3900 kr, ej medlem 4900 kr exkl moms.
Anmälan: HÄR
Sista anmälningsdag 5 november
I priset ingår frukost och lunch.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

För mer information

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

Tel: 016 - 51 31 05

24 oktober – STYRELSEUTBILDNING Rätt fokus i styrelsearbetet

Jun 13, 2018

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Nätverket LEDARE Mjärdevi

Apr 18, 2018

Vi väljer nu att slå ihop våra affärsnätverk till ett enda ”LEDARE” där vi samlar alla som har ett intresse för ledarskap och personlig utveckling. Du är välkommen oavsett bransch, erfarenhet och kön men med ett starkt intresse för dessa frågor. Vi ser att en bred sammansättning av individer kommer att bidra till spännande och mångsidiga diskussioner.

Nätverket vänder sig till dig som är chef, ledare, konsult och projektledare som vill inspireras, utvecklas både som person och i din yrkesroll tillsammans med andra. Hörnstenarna i nätverket är inspiration, gemenskap, utveckling och resultat.

INNEHÅLL & ÄMNEN

Årets träffar styrs mycket av deltagarna själva, och kommer bland annat att innehålla studiebesök på intressanta företag/verksamheter, föreläsningar och diskussioner som rör ledarskap och personlig utveckling.

Stort fokus läggs på deltagarnas egna erfarenheter och aktuella frågeställningar ur vardagen.

KALENDER

Preliminär start i september, övriga datum sätts gemensamt i gruppen.

FAKTA

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är chef, ledare, konsult eller projektledare i privata näringslivet och offentliga organisationer och har ett genuint intresse för ledarskap och egen utveckling.

Syfte
Att bidra till energi och möjlighet att utvecklas som ledare och person.
Ge inspiration och möjlighet att knyta kontakter i regionen. Ge både unga, äldre, erfarna, nyfikna och hungriga medarbetare ett lyft i vardagen. Tid för reflektion och erfarenhetsutbyte i grupp.

Vad kostar det?
12 000 kr/år för medlemsföretag i Handelskammaren, 16 000 kr/år för övriga. Moms tillkommer. Deltagarna står själva för kostnaderna vid övernattningsträffarna.

SÅ TYCKER TIDIGARE DELTAGARE


>> Intressanta föreläsningar med nya perspektiv på ledarskap

>> En investering i mig själv och i bolaget

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Vision East Sweden

Feb 14, 2018

Ett 20-tal stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. En god grund har lagts i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg i arbetet för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

Medlemsevent

Okt 20, 2017

En medlem i Handelskammaren kan välja att hålla i ett event för andra medlemmar i Handelskammarens konferenslokaler.

TradeCert – det digitala systemet för ursprungscertifikat

Jun 29, 2017

Från och med 1 maj kan Östsvenska Handelskammern erbjuda en fullständig certifikatutskrift genom TradeCert. 

Funktionen kallas Full Certificate Print (FCP) vilken är utformad för att göra utskriften av dina godkända ursprungscertifikat mycket enklare. Det betyder att alla Östsvenska handelskammarens kunder som ansöker om ursprungscertifikat via TradeCert inte längre behöver använda de förtryckta blanketterna.

Du skriver istället ut hela certifikatet tillsammans med säkerhetsbakgrunden på vitt papper. Certifikatnumret tilldelas automatiskt på ursprungscertifikatet genom TradeCerts system.

Fördelarna med TradeCert

– Spara tid – tur och retur samma dag
– Spara resekostnader och porto
– Snabbare att fylla i
– Skriv ut själva
– Mindre miljöpåverkan

Kontakta oss för frågor så hjälper vi er att komma igång!

För mer information

Anna Högberg

Ekonomiansvarig

Tel: 011-285035

Trade Academy

Jun 20, 2017

Östsvenska Handelskammaren strävar efter att vara en naturlig regional partner inom internationalisering genom ett kontinuerligt arbete med att utbilda, informera, inspirera och praktiskt stödja näringslivet i att utveckla fler och lönsamma affärer internationellt.