13 november 2019 – styrelseutbildning Norrköping – Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

Dec 21, 2018

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

14 maj – styrelseutbildning Linköping – styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Dec 11, 2018

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för ett företags utveckling. Konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Utbildningarna vänder sig till dig som behöver få grundläggande kunskaper eller vill utvecklas i ditt styrelsearbete. Vi erbjuder Rätt Fokus i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige.  Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Utbildningar Internationell Handel

Dec 5, 2018

Östsvenska Handelskammarens medlemsföretag ska ha de bästa tänkbara förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet i vår region och globalt. Handelskammaren arrangerar därför utbildningar och seminarier kontinuerligt inom internationell handel.

FÖRETAGSANPASSAD utbildning för ditt företag

Nov 27, 2018

Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk kan vi erbjuda marknadens mest effektiva skjuts för affären.
När du och flera av företagets nyckelroller och funktioner utbildas vid ett och samma tillfälle bäddar vi för samsyn. Vi krattar manegen för de verkliga besluten, eftersom utbildningen sker i direktkontakt med personerna som behövs för att identifiera risker och möjligheter genom hela affärskedjan. Lite som rollspel – fast affärsmässigt och på riktigt.

7 november – Incoterms 2020, Linköping

Nov 26, 2018

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.

3 oktober – Incoterms 2020, Norrköping

Nov 26, 2018

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.

CERTIFIERING internationell handel 2019 Norrköping

Nov 26, 2018

Vi erbjuder en certifiering i export- och importhantering där följande utbildningar ingår under 2019. Efter året erhåller du ett diplom på att du gått Östsvenska Handelskammarens certifieringskurser.

11 september – internationella avtal för icke-jurister Norrköping

Nov 26, 2018

Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer?
Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal.

4 april – Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor Norrköping

Nov 26, 2018

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.
Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär.

12 september 2019 – styrelseutbildning Linköping – Ökat fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Nov 13, 2018

Hållbarhet på styrelseagendan är endagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.