Vision East Sweden

Slå ihop kommunerna
Den regionala attraktiviteten ökar när alla kommuner samarbetar för ökad styrka och minskad sårbarhet i en tid av höga väldfärdskrav med ojämnt fördelat skatteunderlag. För att bli en konkurrenskraftig region behöver vi samla kraften och ena trupperna. Kanske behövs kommunsammanslagningar? Men samarbetet kan börja direkt -  skapa fullständig samordning för fler etableringar, företagsutveckling (t.ex. science parks) och besök längs tillväxtstråket East Sweden. Och glöm inte att berätta för omvärlden om vår regions enhet! Läs mer >>

 


Tillsammans för internationell lyskraft!

"Tillsammans för internationell lyskraft" är ett visionsprogram för framtidsregionen East Sweden som näringslivet tagit fram. Nedan kan du läsa de viktigaste områdena och åtgärderna som vi behöver arbeta med!   

 

Det här är Vision East Sweden

Ett 20-tal stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. En god grund har lagts i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg i arbetet för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. 

Vision East Sweden är en tillväxtinriktad framtidssatsning där regionens tyngsta och mest engagerade företag gått samman. Gruppen vill kraftsamla för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

 

Ladda ner >>

> Visionsprogrammet (full version)
> Handout

 Bolagen 

 

Nyheter

180321
Näringslivet lanserar visionsprogram (beräknad lästid 2 min)

180130 
Hur skapar vi en bättre arbetsmarknadsregion (film 5 min )

180117 
Att hitta rätt folk är viktigaste frågan (beräknad lästid 3 min)


 

Kontakt


Johanna Palmér

 

Vision East Sweden
på 5 minuter >>