East Sweden Infra Cluster

Ostlänken är en del av Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid. Nu kan det regionala näringslivet formera sig inför bygget av Ostlänken och stadsutvecklingsprojekt i dess spår.

ESIC_ny logga

East Sweden Infra Cluster (ESIC) fungerar som kunskaps- och informationsplattform f√∂r n√§ringslivet och √§r ett kluster som tar h√∂jd f√∂r aff√§rschanserna i och kring Ostl√§nken. Det kr√§vs f√∂rberedelser s√• att man har f√∂rm√•ga b√•de att l√§mna in anbud, anst√§lla r√§tt personal och komma med innovativa l√∂sningar i samarbete med andra. D√• blir f√∂retagen attraktiva f√∂r entrepren√∂rer och upphandlingsansvariga i olika led. Genom ESIC skapar vi en arena f√∂r det n√§tverkande och samarbete som √§r n√∂dv√§ndigt om f√∂retagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag. √Ąven f√∂r tiden efter√•t! Ostl√§nken √§r √•rhundradets tillv√§xtchans som landar r√§tt ner i v√•r region. ESIC bidrar till att det kan genomf√∂ras i tid, enligt plan och p√• ett h√•llbart och innovativt s√§tt.
Vi tror att East Sweden √§r en framtidsregion med internationell lyskraft som har alla m√∂jligheter att synas, inte bara inom utan √§ven utanf√∂r landets gr√§nser. Genom kraftsamling med vassa erbjudanden fr√•n regionala och lokala f√∂retag kan projektet bli mycket lyckat. V√•r region kommer d√• att uppm√§rksammas f√∂r det. Dessutom besitter d√• regionen marknadsledande kompetens inom stora j√§rnv√§gs-, v√§g och stadsutvecklingsprojekt ‚Äď ¬†Europas b√§sta aff√§rsn√§tverk och kluster f√∂r infrastruktur.

Fakta Ostlänken
‚Äď Ostl√§nken √§r ett eget j√§rnv√§gsprojekt som ing√•r i den nationella infrastrukturplanen f√∂r 2018 – 2029. I den planen √§r avsatt medel, 35 mdkr, som delvis t√§cker Ostl√§nken-projektet. Prognosen f√∂r projektets kostnad √§r idag 55 mdkr, en siffra som dock √§r ungef√§rlig p.g.a. m√•nga oklarheter kring str√§ckning och utformning av projektet och √§ven beroende av banans kapacitetskrav f√∂r h√∂gre hastigheter.

‚Äď Trafikverket har f√•tt i uppdrag av regeringen att redovisa ett f√∂rtydligat kostnadsf√∂rslag f√∂r projektet, med syfte att v√§sentligt s√§nka kostnadsbilden. Utredningen l√§mnas till regeringen den 31 januari 2018.

‚Äď Under v√•ren 2018 kommer regeringens slutliga Till√•tlighet f√∂r projektet och den nationella planen f√∂r tiden 2018-2029 fastst√§lls.

‚Äď Under h√∂sten 2017 enades Sverigef√∂rhandlingen med alla kommuner l√§ngs med Ostl√§nkens str√§ckning, d.v.s. S√∂dert√§lje, Trosa, Nyk√∂ping, Norrk√∂ping och Link√∂ping, om kommunernas √•tagande n√§r Ostl√§nken ska genomf√∂ras

Följande gäller enligt överenskommelsen:

Södertälje
‚Äď Bygga 15¬†300 nya bost√§der 2016-2035
‚Äď Medfinansiera med 47,5 mkr
Trosa
‚Äď Bygga 1700 nya bost√§der 2016-2035
‚Äď Medfinansiera med 47,5 mkr
Nyköping
‚Äď Bygga 7400 nya bost√§der 2016-2035
‚Äď Medfinansiera med 84 mkr
Norrköping
‚Äď Bygga 15¬†300 nya bost√§der 2016-2035
‚Äď Medfinansiera med 173 mkr
Linköping
‚Äď Bygga 15¬†300 nya bost√§der 2016-2035
‚Äď Medfinansiera med 173 mkr
‚Äď F√∂rberedande och projekterande arbeten f√∂r Ostl√§nken l√∂per parallellt fram till 2024, enligt Trafikverkets senaste uppgifter (jan-18)

En milstolpe och början av bygget var starten av Kardonbanan i Norrköpings kommun hösten 2017

‚Äď Trafikverkets planerade byggstart f√∂r sj√§lva l√§nken (d.v.s. r√§lsen som kallas Ostl√§nken) f√∂rv√§ntas ske 2020.

För mer information om regionens infrastrukturkluster besök:
>> East Sweden Infra Clusters hemsida

 

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36