East Sweden Infra Cluster

Det är nu grunden läggs för hur det regionala näringslivet på bästa sätt formerar sig inför bygget av Ostlänken. East Sweden Infra Cluster är ett specialiserat nätverk som ska fungera som informationsnod och samlingspunkt för företag som är intresserade av uppdrag i samband med bygget. Det krävs förberedelser så att man har förmåga både att lämna in anbud, anställa rätt personal och komma med innovativa lösningar i samarbete med andra. På så sätt kan företagen bli attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led.

ESIC_ny logga

Genom East Sweden Infra Cluster (ESIC) skapar vi en plattform och arena f√∂r det n√§tverkande och samarbete som √§r n√∂dv√§ndigt om f√∂retagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag. Men √§ven f√∂r tiden efter 2028. Vi tror att East Sweden √§r en framtidsregion med internationell lyskraft som har alla m√∂jligheter att synas, inte bara inom utan √§ven utanf√∂r landets gr√§nser. Genom kraftsamling med vassa erbjudanden fr√•n regionala och lokala f√∂retag kan projektet bli mycket lyckat. V√•r region kommer d√• att uppm√§rksammas f√∂r det. Dessutom besitter d√• regionen marknadsledande kompetens inom stora j√§rnv√§gs- och v√§gprojekt ‚Äď Europas b√§sta kluster f√∂r infrastruktur.

Fakta Ostlänken


РOstlänken är ett eget järnvägsprojekt som ingår som en beslutad del i den gällande nationella infrastrukturplanen mellan 2014 och 2025. I den planen är avsatt medel, 20 mdkr, som delvis täcker Ostlänken-projektet. Prognosen för projektets kostnad är idag 55 mdkr, en siffra som dock är ungefärlig p.g.a. många oklarheter kring sträckning och utformning av projektet och även beroende av banans kapacitetskrav för högre hastigheter.

РTrafikverket har fått i uppdrag av regeringen att senast den 31 maj 2016 redovisa ett förtydligat kostnadsförslag för projektet, med syfte att väsentligt sänka kostnadsbilden.

РUnder hösten 2016 kommer regeringen att fatta beslut om en ny nationell plan för tiden 2018-2029. Regeringen kommer samtidigt fatta beslut om en ny infrastrukturproposition. I dessa dokument förväntas finansieringen av Ostlänken-projektet ingå

РParallellt med Trafikverkets arbete för att utreda sträckning och budgetering av projekt Ostlänken har regeringen utsett två förhandlare för att hitta kommunal och regional medfinansiering av projektet, den s.k. Sverigeförhandlingen

РDen 17 maj enades Sverigeförhandlingen med alla kommuner längs med Ostlänkens sträckning, d.v.s. Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping, om kommunernas åtagande när Ostlänken ska genomföras

РFöljande gäller enligt överenskommelsen:

Södertälje
РBygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
РFörskottera med 93,2 mkr

Trosa
РBygga 1700 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
РFörskottera med 12 mkr

Nyköping
РBygga 7400 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 84 mkr
РFörskottera med 54 mkr

Norrköping
РBygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
РFörskottera med 152,8 mkr

Linköping
РBygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
РFörskottera med 136,7 mkr

РByggstart för Ostlänken gäller som planerat och kommer att ske successivt genom bygge av den s.k. Kardonbanan i Norrköpings kommun hösten 2017

РByggstart för själva länken (d.v.s. rälsen som kallas Ostlänken) förväntas ske 2019-2020.

 

För mer information om regionens infrastrukturkluster besök klustrets hemsida.

>> East Sweden Infra Clusters hemsida

 

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36