För tillväxtbolagen
För att nå snabbare och säkrare tillväxt har vi ett stort nätverk av investerare.

För investerarna
Nya möjligheter för investeringar och att engagera sig i bolagsutveckling.

För regionens näringsliv
Fler växande företag som attraherar kompetens och kapital till regionen.

>> East Sweden Tillväxtkapitals hemsida