Internationella tjänster

Internationell handel är mycket viktigt för Sveriges sysselsättning, ekonomi och välstånd då vi är en liten, öppen, konkurrenskraftig och exportberoende nation. Globalisering och ökande konkurrens kräver att man som företag söker exportmöjligheter för att växa och utvecklas. Att leva upp till nya krav, förutsättningar, köpmönster, kundlojalitet och volymer blir en förutsättning för att på sikt behålla marknadspositioner, sprida risker och vara fortsätta vara konkurrenskraftig. 

Detsamma gäller för vår region – Sörmland, Gotland och Östergötland. Östsvenska Handelskammaren strävar efter att vara en naturlig regional partner inom internationalisering. Detta gör vi genom ett kontinuerligt arbete med att utbilda, informera, inspirera och praktiskt stödja näringslivet i att utveckla fler och lönsamma affärer internationellt.

Genom våra regelbundna aktiviteter med internationellt fokus – utbildningar, seminarier, matchmakingresor, nätverk – har regionens företag en möjlighet att fördjupa kunskap och kompetens och genom vårt breda kontaktnät av kvalitativa partners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt så kan vi stötta näringslivet på ett praktiskt och konkret sätt mot en ökad internationell handel.

För mer information

Magnus Lindahl

Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel

Tel: 011-496 4571