Nätverket SHIPPING

Artikeln publicerades 10 mars, 2016

Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med import, export och skeppning fyller en viktig funktion för ditt företags internationella affärer. Genom rätt kunskaper och genom att även vara insatt i framtida förändringar i ett tidigt skede kan ditt företag göra effektivare affärer och förbereda sig inför kommande förändringar i tid.

Nätverket träffas 5 gånger per år. Vid varje mötestillfälle fokuserar vi kring ett tema. Vi bjuder in externa personer som tar upp ett intressant och aktuellt ämne.

Som medlem i nätverket får du:

 

Årsavgift

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 900 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 900 kr per person och år.

Mer än 1 deltagare?
3.900 kr person och år för medlemsföretag om två personer från företaget deltar

2.900 kr person och år för medlemsföretag om tre personer från företaget deltar

 

Kommande träffar

Sanktioner och produkter med dubbla användningsområden, 27 september 2018

Magnus Andersson, Kommerskollegium kommer och pratar om hur sanktioner i allmänhet är utformade, och han kommer framförallt prata om sanktionerna mot Ryssland och Iran. Hanna Björklund, Inspektionen för strategiska produkter kommer att prata mer om sanktioner och produkter med dubbla användningsområden.

Företagsbesök, 13 november 2018

Vi besöker ett av de deltagande företagen

 

För mer information

Eva Borgström

Information och Handelsdokument

Tel: 016 - 51 31 05