Innovationsförmåga och långsiktig överlevnad – vilken är styrelsens roll och ansvar?


Hur balanserar man uthållig lönsamhet med långsiktig överlevnad?
Är medarbetarna och företagets intressenter engagerade i idéutvecklingen?
Vad är det som krävs av en styrelse i den nya innovationsparadigmen?
Hur styr man kreativiteten till rätt områden?

De flesta organisationer står inför allt större utmaningar och radikala förändringar samtidigt som fokus på ökad produktivitet och minskat risktagande i det dagliga arbetet gör att nytänkande och utveckling ofta inte sker spontant i samma utsträckning som förr. Medellivslängden för företag har minskat radikalt under de senaste åren och nya aktörer tar snabbt plats på listor över de största och mest lönsamma företagen. Det ställer helt nya krav på styrelse och ledning i alla verksamheter för att balansera fokuset på den dagliga verksamheten med en ökad innovationstakt.

Vi ger dig chansen att under ett frukostmöte, en halvdags- eller heldagsworkshop lära mer om vad som krävs av en styrelse, vad strukturerat innovationsarbete innebär och hur man kan stötta ledningen för att säkra den långsiktiga överlevnaden. Vi lär av varandra och får både inspiration och verktyg. Kurserna hålls av och i samarbete med Crearum.

Workshop halvdag 17 maj kl 9.00-12.00 i Linköping
Tre timmar. Inspirationsföreläsning och praktiska övningar och diskussioner. Gruppen får kunskaper om området, metoder och begrepp och konkreta idéer om hur man kan komma igång. Förmiddagsfika ingår.
Pris: 1 900 kr medlemmar ÖHK, 2 500 kr övriga
Anmälan: anna.axelsson@east.cci.se

Frukostmöte 26 sep kl 7.30-8.30 i Norrköping
En timmas inspirationsföreläsning som introduktion. Gruppen får en insikt om området och grundläggande begrepp. Frukostkaffe och fralla ingår.
Pris: 250 kr medlemmar ÖHK, 450 kr övriga
Anmälan: anna.axelsson@east.cci.se

Workshop heldag 22 nov kl 10-16 i Norrköping
Inspiration och workshop med praktiska övningar och knäckfrågor, bl a en enkel nulägesanalys kring centrala frågeställningar och utmaningar för att komma fram till en lämplig ambitionsnivå. Resultat: Kunskap om kreativitet, idé- och innovationsarbete. Ett gemensamt språk, en grundplanering och samsyn kring vad ni vill gå vidare med och hur. Lunch och fika ingår.
Pris: 5900 kr för medlemmar ÖHK, 6 900 kr övriga
Anmälan: anna.axelsson@east.cci.se

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038