1 oktober – STYRELSEUTBILDNING Ökat fokus: Ordföranderollen

Artikeln publicerades 13 juni, 2018

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Välkommen med din anmälan!
KLICKA HÄR

Det här är rätt utbildning, om…

Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
Du är ny som ordförande
Du blir snart vald till ordförande
Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
Du vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Utbildningen leds av Göran Hogestadh som är professionell styrelsearbetare, företrädesvis som styrelseordförande, i mindre och medelstora ägarledda företag inom varierande branscher. Han arbetar även i Advisory Board till ett antal specifika bolagsstyrelser och ägare inom branscher som exempelvis byggindustrin, logistikbranschen samt IT.

Innehåll:
Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1) Du får förfrågan om jobbet som ordförande
2) Du ska skapa värde med styrelsearbetet
3) Du ska utveckla relationerna

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.
Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera.

Tid och plats:

Östsvenska Handelskammaren, Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping

Måndag den 1 oktober 2018 kl 09:00 – 17:00

Kostnad:

6 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 (exkl moms)

Övrig information:

Anmälan är bindande.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (Ingår):
Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation i pärm
Separat kallelse skickas senast 1 vecka innan kursstart

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

 

Lärare Göran Hogestadh, hogestadh.management@telia.com