30 augusti: Diplomkurs i styrelsearbete i Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling. Ett företags konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Handelskammaren har därför skapat en utbildning för ett starkt och effektivt styrelsearbete.

Kurserna leds av Tomas Salzmann och Margareta Neld som båda har lång erfarenhet av styrelsefrågor.  Kursen omfattar fyra tillfällen (halvdagar) samt en avslutande eximination. Varje kurstillfälle inleds med en bit mat.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till företagens ägare, ledning och styrelseledamöter. Fram till nu har över 400 nyckelpersoner i det östsvenska näringslivet gått kursen och gett toppbetyg.

Kursinnehåll

   – ägarnas ansvar och engagemang
   – rollfördelning ägare – styrelse – företagsledning
   – styrelsens huvuduppgifter: översikt
   – affärsidén – grunden för bolagets långsiktiga inriktning
   – från strategier till affärsplan och budget
   – verksamhetsrapportering
   – intern kontroll
   – styrelsen och VD
   – styrelsens informationsansvar
   – dotterbolagsstyrelser
   – bolagsorganen
   – ABL kapitel 8
   – skadestånd och personligt betalningsansvar
   – styrelsens sammansättning
   – valberedningen och nomineringsprocessen
   – styrelsens arbetsformer
   – utvärdering av styrelsearbete

Linköping – huvudansvarig Tomas Salzmann

Kurstillfällen: 30/8, 6/9, 13/9, 20/9
Varje tillfälle inleds med lunch kl 12 och avslutas kl 17.30
Tenta: 27/9
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

Kostnad

12 000 kr/pers exkl. moms för medlem i Handelskammaren
15 000 kr/pers exkl. moms för övriga

I avgiften ingår kurslitteratur, dokumentation & lättare förtäring.

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038