14 maj – styrelseutbildning Linköping – styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för ett företags utveckling. Konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Utbildningarna vänder sig till dig som behöver få grundläggande kunskaper eller vill utvecklas i ditt styrelsearbete. Vi erbjuder Rätt Fokus i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige.  Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

ANMÄL DIG HÄR

Lär dig:

Bolagsstyrning, ägarnas roll, styrande dokument, valberedningens roll, strategiarbetet, samhällsansvar, arbetsformer, kontroll av bolagets skötsel, samordning med bolagets vd, information till intressenter, styrelsens ansvar och utvärdering.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med KFS, Kommunala Företagens Samarbetsorganisation och bygger på de senaste rönen hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet och är inriktad på de förhållanden som kommunala bolag lever under.

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Lärare: Peter Lindgren, apl@telia.com

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen, båda träffarna sker hos Östsvenska Handelskammaren, Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping.

14 maj 8:30 – 17:00

21 maj 8:30 – 14:00

Styrelseledamöter i kommunala och landstingsägda bolag och/eller du som vill förstå och fördjupa dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete för kommunalt ägda bolag – både moderbolag och dotterbolag (helägda och delägda) och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdeutveckling. Du vill mer aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som har någon form av ägarroll, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i bolagsstyrningen och bättre nå de framtida målen. Du som även är engagerad i ett privat aktiebolag kommer att ha nytta av utbildningen även där.

Kostnad:

15 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 13 900 kronor (exkl moms)

Övrig information: 

Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kursdokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka innan kursstart.

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038