18 okt: Tullfördjupning, ursprungsregler och frihandelsavtal

Vi tittar närmare på regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal.

Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilken du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Under en informativ dag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

 1. Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?
 2. Icke preferensberättigat ursprung.
 3. Bestämmelserna i Tullkodex mm.
 4. Certificate of origin.
 5. Preferensberättigat ursprung.
 6. Vilka frihandelsavtal har EU?
 7. Hur fastställer man en varas ursprung?
 8. Bearbetningsregler.
 9. Kumulation av ursprung.
 10. EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat.
 11. Beviskrav – Leverantörsdeklaration.

Datum
18 okt

Tid
kl 8.30 – 14.30

Plats
Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

Kostnad, exklusive moms
3500 kr för medlemmar i Handelskammaren

4500 kr för övriga deltagare

Anmälan HÄR!