19 oktober: Ekonomi för styrelseledamöter

En heldag för dig som vill öka din förståelse för ekonomiska samband och begrepp kopplat till styrelsearbete. Du kan se det som en fördjupning efter avslutad Diplomutbildning eller som en första del innan du ev väljer att gå hela vår Diplomkurs.

Fokus under dagen är att gå igenom grundläggande ekonomi och säkerställa att man får grundläggande kunskap om ekonomi och finansiering samt förståelse för ekonomins betydelse för företaget. Kursen ger dig baskunskaper och förståelse för resultat- och balansräkning samt sambandet där emellan. Kursen ger också kunskap om de begrepp man måste känna till för att klara grundkraven och kunna att föra en dialog om företagets ekonomiska ställning.

Vi går tillsammans med vår erfarna föreläsare Tomas Salzmann igenom begrepp och nyckeltal så som:
– avkastning
– vinstmarginal
– eget kapital
– soliditet
– kassaflöde
– likviditet
– balansomslutning

Under dagen finns möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i gruppen.

Kursen Ekonomi för styrelseledamöter hålls torsdagen den 19 oktober kl 10-16 i Linköping och kostar 5 900 kr för medlemmar (6 900 kr icke medlemmar).

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038