EAST SWEDEN MANAGEMENT PROGRAM

 

En ny omgång av ESMP drar igång 25 september 2019.

– Näringsliv och det offentliga möts i Regionens vassaste managementprogram!

Vi lever i en komplex värld där offentliga och privata organisationer i vår region har gemensamma utmaningar. Det handlar om allt från att säkerställa kompetensförsörjning, bidra till integration, vara attraktiv som arbetsgivare till att jobba aktivt med innovation och dra nytta av den tekniska utvecklingen. Allt för att skapa hållbara organisationer i en global värld.

Hur riggar vi organisationer för att hantera hög oförutsägbarhet och snabba kast inom dessa områden?

East Sweden Management Program är en unik plattform där offentliga och privata aktörer utgår ifrån den komplexa världen och gemensamma utmaningar för att tillsammans utveckla sina verksamheter.

För vem

Vi vänder oss till drivna och erfarna ledare i den östsvenska regionen. Du vill vidareutveckla dig, din organisation och därtill få ett kvalificerat regionalt nätverk av chefer inom privat och offentlig verksamhet. Vi tänker oss att du i ditt uppdrag ser kopplingar till eller har behov av en ökad förståelse för olika aktörer i regionen och hur ni kan samverka.

Detta får du

East Sweden Management Program är ett unikt koncept med nationell höjd på en regional plattform. Vi varvar erfarenhetsutbyte i gruppen med skarpa föreläsare från akademi, näringsliv och det offentliga. Genom spänstiga möten får du nya perspektiv och verktyg som hjälper dig att navigera och leda på ett effektivare sätt i en föränderlig värld.

Innehåll

Varje tillfälle fokuserar på att öka din förståelse och dina färdigheter för att leda och utveckla verksamheten. Tillsammans i gruppen sätter vi de gemensamma aktuella utmaningarna på kartan, sk ”wicked problems” (organisatoriskt gränslösa utmaningar). Du delar med dig av knäckfrågor från din verklighet som gruppen tillsammans diskuterar och sätter i perspektiv.

Träffarna leds av en erfaren processledare som skapar förutsättningar för kreativt lärande och ansvarar för dynamiken i gruppen.

Inspirerande föreläsare guidar och utmanar inom varje ämne och bidrar till att tänka bredare och vidare. Dessa externa inspel tillsammans med gruppens egna erfarenheter skapar ökat handlingsutrymme och nya utvecklingsmöjligheter.

Programmet omfattar 6 träffar (lunch-lunch) där första och sista tillfället sker på konferensanläggning med övernattning. Övriga träffar sker i Linköping eller Norrköping i Östsvenska Handelskammarens lokaler.

Kalender för aktuellt program

 

25-26 september 2019 – Regionen som arena för breda utmaningar
Gäst:Gunnar Westling, ekonomiedoktor Handelshögskolan i Stockholm, strategisk rådgivare och programledare.

22-23 oktober 2019 – Samhällsomvälvande krafter och ledarskap i kreativa miljöer
Gäster: Jan Gulliksen,” Gulan”, professor i Människa-datorinteraktion och dekan för skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH i Stockholm.

2-3 december 2019 – Kreativitet och innovation
Gäster: Emma Stenström från Handelshögskolan i Stockholm.Pia Kronqvist vd Östgötateatern

30-31 januari 2020 – Entreprenörskap och entreprenören
Gäster: Ivo Zander, Professor Uppsala Universitet, Torbjörn Andersson, vd Dapresy, Norrköping

2-3 mars 2020 – Hållbara organisationer och ledarskap
Gäster: Stefan Tengblad, Professor Högskolan i Skövde, Cristina Grenholm, Kyrkosekreterare i Svenska Kyrkan och Ordförande i Etiska rådet Migrationsverket. Carl Fredrik Graaf, Landshövding i Östergötland

2-3 april  2020 – Att utveckla organisationen i regionen
Gäst: Linus Tunström, teater och filmregissör, före detta vd Uppsala Stadsteater

Programmet leds av Kristina Tirén, Seniorkonsult IPF.

Kostnad

Deltagare från kommuner och medlemmar i Östsvenska Handelskammaren betalar 37 000 kr/person ex moms.
Övriga betalar 40 000 kr/person ex moms.

Kostnad för konferenstillfällena kost och logi tillkommer.

Se detaljerat program för 2018-2019
Läs mer om våra gästföreläsare

Så tycker tidigare deltagare


> Louise Flygt, Kommunikationsdirektör Norrköpings kommun
>> Johan Lindén, VD IT-byrån Gaia
>> Christian Modin, underhållsansvarig på Lejonfastigheter 

Läs gärna vår artikel med ledarskapstips från regissör Linus Tunström

 

Gör din intresseanmälan till:

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038