En samlingspunkt för näringslivetESIC ska vara en gemensam samlingspunkt som öppnar upp för nya samarbeten och affärsutveckling. Klustret ska ge medlemmarna information, kunskap och kompetens som verktyg för att inta en aktiv roll i klustret, ge medlemmarna ökad kompetens och förbereda klustermedlemmarna inför byggandet av Ostlänken.

Gemensam bild och budskap – Genom att företagen i vår region går samman skapar vi en gemensam bild och ett gemensamt budskap om Ostlänkens betydelse för vår region.

Påverkanskraft – ESIC ska vara en påverkanskraft och visa den nationella nivån att regionen, både privat och offentlig sektor, tillsammans mobiliserar för ett lyckat Ostlänken-projekt.

Ostlänken är Sveriges genom tiderna största samhällsprojekt. Enbart bygget av räls, broar och tunnlar kräver totalt 13 000 årsarbeten under åren 2017-2028. Därutöver tillkommer omfattande behov av kompetent personal när resecentra, nya stadsdelar och vägar ska byggas i städerna där Ostlänken kommer att gå fram.  Vi ser det som ”århundradets tillväxtchans” och vill att företagen i vår region ska få så stor del av projektet som möjligt. Östsvenska Handelskammaren tror på kraftsamling och samarbete för att lyckas.