Ett företagsklimat som toppar listorna

Sluta ge oss halvdan service!
hjälp oss bli bäst i Sverige – starta ett regionalt servicekontor för företagande

Det finns flera rankingar över företagens nöjdhet i Sveriges olika kommuner och som olika experter tillmäter olika mycket värde. I Svenskt Näringslivs ranking ligger både Linköping, Norrköping och Nyköping runt plats 100 bland Sveriges 290 kommuner. Det måste vi bara hjälpas åt att förbättra! Vi kan inte nöja oss med något annat än topp 10!

Det handlar i huvudsak om två saker – service och bemötande. Städer som topp-levererar på området har i sitt DNA att kommunens främsta uppgift är att ge god service till sina medborgare och företag, det vill säga de som inbringar skatteunderlaget. Man äter, sover och andas positivitet till företagande!

       Vi föreslår
Vad gäller offentlig upphandling, se till att nyttja hela lagutrymmet för sociala villkor och klimatvillkor, så att fler mindre och lokala aktörer
kan vara med och lägga anbud


Implementera ”en-väg-in” för näringslivskontakter och samordna kommunernas enskilda näringslivsenheter i hela tillväxtstråket.
Det är en fördel om företag känner igen sig när de har verksamhet olika kommuner och det underlättar samarbete över kommungränser.

 

 

<< Tillbaka