EU+Japan=sant

Okt 17, 2017

Magnus Lindahls krönika

Det forts√§tter h√§nda intressanta saker v√§rda att notera p√• handelsomr√•det. S√§rskilt kul d√• man som jag tror p√• v√§rdet av √∂ppenhet, samarbete och en fri handel. V√•r internationella handel √§r ju en b√•de stor och viktig pusselbit f√∂r v√•r v√§lf√§rd, syssels√§ttning och tillv√§xt. Jag tycker √§ven det √§r viktigt att uppm√§rksamma EU:s str√§van efter moderna handelsavtal som tar h√§nsyn till b√•de f√∂retag, m√§nniska och milj√∂. Att ett s√•dant avtal vinner terr√§ng √§r extra viktigt i populistiska tider av argument f√∂r protektionism ‚Äď n√•got som konstant m√•ste argumenteras emot.

Det avtal som jag vill lytta är EU:s nya principöverenskommelse med Japan för det är just ett sådant modernt handelsavtal.

Förhandlingar, förslag och godkännande

2013 beslutade EU:s 28 medlemsländer att starta förhandlingar med Japan. På sensommaren i år nåddes en överenskommelse som förhoppningsvis skall träda i kraft från 2019 och kommer att omfatta mer eller mindre all handel mellan EU och Japan. Just nu knådas tekniska frågor och inom några månader skall ett avtal finnas på plats att ta ställning till för regeringar, parlament, EU-parlament och kanske vissa regionala parlament. I Japan måste det godkännas av under- och överhuset.

Japan då?

Japan √§r med sina 127 miljoner inv√•nare v√§rldens 4 st√∂rsta ekonomi (ca 30% st√∂rre √§n Tysklands) och v√§rldens 3:e st√∂rsta konsumentmarknad ‚Äď en stor potential f√∂r svenska och europeiska f√∂retag.

Det √§r EU:s 7:e st√∂rsta handelspartner och EU √§r Japans 3:e st√∂rsta. √Ėver 500.000 m√§nniskor i EU √§r anst√§llda i japanska f√∂retag. F√∂r Sverige √§r Japan den n√§st st√∂rsta handelspartnern i Asien efter Kina. Allt detta √§r en bra bas att bygga vidare p√• med hj√§lp av f√∂renklingar f√∂r handel och investeringar.

En kuriosa √§r att varje miljard Euro som exporteras fr√•n EU syssels√§tter ca 14.000 personer ‚Äď en tung urs√§kt att forts√§tta fr√§mja export och internationellt utbyte.

Partners

Japan och EU har liknande ståndpunkter inom t ex livsmedel, arbetsrätt, miljöfrågor, hållbar utveckling, Parisavtalet, etc. Områden som parterna kommer att jobba tillsammans inom och även driva internationellt.

Hinder, utmaningar och lösningar

Export till Japan omgärdas idag av både tullar och icke-tariffera hinder. Utmaningarna är även höga kostnader för regleringar som skiljer sig från internationella standarder samt svårigheter att vara med i offentliga upphandlingar.

Det som jag tycker är så spännande med just detta avtal är att det fokuserar på tullar och förenklade procedurer. På att stärka handelsregler som speglar gemensamma värderingar bl a demokrati, hälsa, miljö och säkerhet och även en tydlig signal att fri- och öppen handel verkligen fungerar.

Kittlande potential

Avtalet kommer initialt att tullbefria 91% av exporten till Japan, senare stiger siffran till 99% Рdvs det blir lättare och billigare att exportera till och importera från Japan för i stort sett alla företag.

Jag har sett siffror en positiv påverkan på EU:s BNP med upp till 0,8%. London School of Economics peker på att exporten till Japan skulle kunna stiga med 30%. De sektorer som har mest att vinna på avtalet förväntas bli bl a: läkemedel, medicinsk teknik, livsmedel, fordon, transportutrustning.

För Sveriges del så kan jag bara konstatera att världens tredje största ekonomi inte finns med bland de 10 största exportmarknaderna. Slutsats: En kittlande potential.

√Ėppen och transparent f√∂rhandlingsprocess

I tider där delar av samhället även är starkt kritiskt till EU-projektet tycker jag att det är viktigt att påtala att denna handelsförhandling, liksom alla andra, är det en mycket öppen och transparent process. Den består av intressentmöten med hela spektrumet av organisationer, expertmöten och rapporter. Alla organisationer som är intresserade av förhandlingarna har kunnat träffa EU-representanter och lägga fram sina synpunkter. Regelbundna avrapporteringar till medlemsstater och EU-parlamentet har också förekommit.

Ett avtal som gynnar både stora och små

Avtalet är, som alla avtal om enklare och friare handel, bra för alla företag och även de mindre. De små är mer påverkade av olika handelshinder då de ofta inte har resurser att hantera dessa.

Alternativet är så mycket sämre

Summa summarum √§r att det kommer leda till fler jobb samt att den viktiga importen fr√•n Japan blir b√•de billigare och enklare. H√§r skulle jag vilja framh√§va EU-Sydkoreaavtalet som ett bra exempel p√• att EU:s handelsavtal g√∂r skillnad och fungerar. Under de f√∂rsta 5 √•ren √∂kade EU:s export med 55%. Det finns ingen anledning till att det inte skulle bli ett liknande scenario i fallet Japan. Jag √§r √∂vertygad om att alla vinner p√• en enklare och billigare internationell handel p√• moderna villkor ‚Äď lika √∂vertygad som jag √§r att alternativet g√∂r oss alla till f√∂rlorare.

 

Magnus Lindahl

Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel

√Ėstsvenska Handelskammaren

Dela