Besök vid Kardonbanan

Jan 24, 2019

Vi samlas klockan 09.00 den 24 januari på Rover Alcisas kontor på Hanholmsvägen 51, Händelö, för kaffe och information.
Därefter kör var och en sina bilar (samåk gärna) vidare på en tur till bygget där vi får höra mer om hur projektet fortskrider.

ESIC lunch Nyköping

Mar 11, 2019

Välkommen på en lunch där vi presenterar senaste nytt kring Ostlänken och stadsutveckling i Nyköping.

ESIC-lunch Norrköping

Mar 27, 2019

Välkommen på en lunch där vi presenterar senaste nytt kring Ostlänken och stadsutveckling i Norrköping.

ESIC-lunch Linköping

Apr 24, 2019

Välkommen på en lunch där vi presenterar senaste nytt kring Ostlänken och stadsutveckling i Linköping.

Visualisering och AI – save the date!

Apr 29, 2019

Boka redan nu in dig på ESIC:s halvdag om visualisering med spännande talare på Visualiseringscenter C.  Självfallet får vi också se en film i domen.

Detaljerat program kommer!

Medverkar gör bland annat:

Anna Fredriksson, LiU, om projektet Störningsfri stad

Maria Mauritzon, Trafikverket, Visualisering o digitalisering i Ostlänkenprojektet

Anders Ynnerman, AI och visualisering – vad är möjligt nu, hur kommer det att påverka oss?

Detta event är för medlemmar i ESIC business och är kostnadsfritt. Det bjuds på lunch.

 

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE Interactive C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

 

 

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36