Bright East – Nicklas Bergman besöker!

Framtiden är inte vad den har varit – Trender, framtid och affärer

Nicklas Bergman är serieentreprenör, riskkapitalist och futurist i framkant av teknikutvecklingen. Kommer samhället klara av att hantera den exploderande teknikutvecklingen?

Nicklas Bergman har under mer än 20 år arbetat som entreprenör, riskkapitalist och futurist, främst med fokus på investeringar och affärsutveckling inom tillväxtmarknader, internettjänster, nanoteknologi, datorhårdvara, nya material och rörlig digital konst. Totalt har Nicklas varit grundare, VD och/eller tidig investerare i över 20 företag.

Nicklas kombinerar korta historiska tillbakablickar med lång erfarenhet och djup kunskap om nuvarande och nya teknologier ur ett affärsperspektiv. Han vägleder åhörarna genom en ständigt uppdaterad och alltid skräddarsydd genomgång av vilka teknologier som kommer påverka oss som individer, företag och samhälle framöver. Fokus ligger inte på själva teknologierna utan främst på hur du kan identifiera de möjligheter som uppstår i och med det pågående teknikskiftet. Dessutom diskuterar Nicklas etiska och moraliska aspekter av tekniktuvecklingen och att vi som individer allt mer måste ta kommandot över teknikutvecklingen. Det är inte längre en fråga om vad teknologi kan göra för oss, utan mer vad vi ska tillåta teknologin göra.

Som vanligt bjuds det på mat och ges tillfälle att mingla!

 

Bright East är nätverket för dig cirka 25-35 år.
Välkommen! 

Dela event