HUR KAN REGIONENS FÖRETAG AKTIVERA SIG I KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSFRÅGAN?

Kompetensförsörjning är avgörande för ett lyckat Ostlänken projekt och för att se till att regionen fortsätter att växa och utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner.

ESIC bjuder in till ett event i Linköping för att visa på många av de etablerade samarbetena och initiativen som redan idag är igång. Under eventet kommer företagen få riktlinjer för hur de kan aktivera sig i kompetensförsörjningsfrågan och vilka kontaktpersoner och samarbeten som finns att tillgå.

Företrädare från Arbetsförmedlingen berättar om det aktuella arbetsmarknadsläget, vi får höra om vilka vuxen- och yrkes utbildningar inom byggsektorn som finns i både Östergötland och Södermanland och andra initiativ.

Dela event