Följ oss på sociala medier

Lyft din organisation med hjälp av emotionell intelligens!

Handelskammarens medlem bjuder in till Coffee by Extema

Har du hört talas om begreppet emotionell intelligens, som bidrar till att individer, företag och verksamheter blir mer framgångsrika? Studier visar nämligen att emotionell intelligens, EQ, är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet.

 

Har du hört talas om begreppet emotionell intelligens, som bidrar till att individer, företag och verksamheter blir mer framgångsrika? Studier visar nämligen att emotionell intelligens, EQ, är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet.

Med den ökade komplexitet, ovisshet och mångfald vi lever i, samt med den ökade stressen inom arbetslivet, nns ett behov av att utveckla nya tankar och vägar till problemlösning. Kanske är EQ en möjlig väg att gå för ditt företag? Möt Caren Sjöström, legitimerad psykolog, och Helen Lagergren, VD för Kandidata, som ger oss en inblick i senaste rönen inom forskningen kring EQ.

Varmt välkomna hälsar Extema!

 

Om Extema:

Extema AB är ett personligt kunskaps- och konsultföretag med seniora konsulter som utvecklar framgångsrik förändring och hållbara resultat genom vassa program och verktyg för såväl individ som grupp. Vi är en kvali cerad partner till ägare, styrelser, ledning och chefer. Vi vill verka genom associerade konsulter och partners inom våra a ärsom- råden på en naturlig tillväxtmarknad i regionen med bas i Linköping och Norrköping i nära samarbete med Östsvenska Handelskammaren och East Sweden Infra Cluster.

 

Coffee by är ett koncept där du som medlemsföretag mot en kostnad kan bjuda in ditt nätverk och berätta om ditt erbjudande.
Nyfiken? Kontakta annika.bornstrom@east.cci.se

Nyhetsflöde

Till alla evenemang