Följ oss på sociala medier

Styrelsefokusdagen

Artikeln publicerades 25 oktober, 2017

För dig som vill fördjupa dina ekonomiska kunskaper inom styrelseområdet, repetera styrelsekompetensen eller skapa dig en bild av digitalisering och innovationers betydelse i styrelserummet erbjuder vi en dag med 3 parallella halvdags-seminarier som går både för- och eftermiddag den 30 november i Linköping.  Välj två seminarier och gör det till en heldag eller välj ett av passen den tid som passar dig bäst.

Uppfräschningskurs i styrelsearbete

I takt med att kraven på styrelseledamöter ökar och för att kunna bidra är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom både lagstiftningar och förändrade förutsättningar i omvärlden. Kursen vänder sig i första hand till dig som tidigare gått en grundläggande utbildning men kan även ses som en möjlighet att skaffa en övergripande bild av vad styrelsearbete innebär.

Vår erfarna utbildare Margareta Neld går under dagen igenom nyheter inom:

och vi repeterar:


Ekonomi för styrelseledamöter

Här är fokus på att öka din förståelse för ekonomiska samband och begrepp kopplat till styrelsearbete. Du kan se det som en fördjupning efter avslutad Diplomutbildning eller som en första del innan du ev väljer att gå hela vår Diplomkurs.

Vi säkerställa att man får grundläggande kunskap om ekonomi och finansiering samt förståelse för ekonomins betydelse för företaget. Kursen ger dig baskunskaper och förståelse för resultat- och balansräkning samt sambandet där emellan. Kursen ger också kunskap om de begrepp man måste känna till för att klara grundkraven och kunna föra en dialog om företagets ekonomiska ställning.

Vi går tillsammans med vår erfarna föreläsare Tomas Salzmann igenom begrepp och nyckeltal så som:


Digitaliseringens möjligheter och utmaningar – styrelsens roll i innovationsarbetet

Alla organisationer påverkas av nya tekniska möjligheter som ofta kallas ”digitaliseringen”. Vilken är styrelsens roll i att hantera risker och ta till vara på de möjligheter som öppnar sig? Det ställs helt nya krav på styrelse och ledning i alla verksamheter för att balansera fokuset på den dagliga verksamheten med en ökad innovationstakt. Strukturerat innovationsarbete kompenserar för att nytänkande och utveckling ofta inte sker spontant i samma utsträckning som förr.

Tillsammans med Kristina Swenningsson och Crearum som har lång erfarenhet av innovationsarbete ger vi dig inspiration och praktiska exempel på detta spännande tema.


Upplägg och pris

Samtliga pass innehåller praktiska exempel och gruppdiskussioner och det finns tid för mingel och erfarenhetsutbyte i samband med lunchen som är gemensam för alla.
Förmiddagspasset är kl 9–12 med avslutande lunch kl 12–13 (välj något av ovanstående)
Eftermiddagspasset är kl 13-16 med inledande lunch kl 12-13 (välj något av ovanstående)
Samtliga tillfällen är i Handelskammarens lokaler i Linköping, Cleantech Park, Gjuterigatan 1 C

Halva dagen kostar 2 500 kr ex moms (3 500 kr för icke medlemmar)

Hela dagen kostar 3 900 kr ex moms (4 900 kr för icke medlemmar)

Anmäl dig direkt till anna.axelsson@east.cci.se och ange vilket/vilka seminarier du vill delta i och ev kostönskemål. Sista anmälningsdag är den 22 november.

Nyhetsflöde

Till alla evenemang