Följ oss på sociala medier

Ta din roll på jobbet – Coffee by Sandahl Partners

Ta det inte personligt – men du har en viktig roll att fylla!

Alla arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi inte tar saker personligt. Genom vårt systemorienterade arbetssätt och en modell vi kallar Roll-Mål-Sammanhang, ger vi enkel och kraftfull hjälp till medarbetare och chefer att sortera och samverka i sina roller. När organisationer förbättrar sin rollgivningsförmåga och individerna sin rolltagningsförmåga blir alla vinnare!

Föreläsare för seminariet är Martin Ekberg, organisationskonsult och legitimerad psykolog, och Christina Lihagen, organisationskonsult och legitimerad psykolog.

Välkomna till en Coffee by Sandahl Partners!

Nyhetsflöde

Till alla evenemang