Följ oss på sociala medier

Utbildning – Rätt fokus i styrelsearbetet – Norrköping

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige.  Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Lärare är Peter Lindgren som arbetat många år som verkställande direktör i fastighetsbranschen. Parallellt har han också arbetat i ett flertal styrelser som ordförande så väl som ledamot. Under mer än 20 år har han framgångsrikt verkat för att skapa värde för medarbetare, kunder och ägare. Peter arbetar i dag i ett antal styrelser och har styrelseerfarenhet både från större bolag och från mindre ägarledda företag inom olika branscher, främst inom fastighets- och finansbranschen. Han har även en betydande erfarenhet från kommunala bolag, ekonomiska föreningar samt av idrottsföreningar. Två gånger har han dessutom erhållit utmärkelsen Svensk Kvalitet som delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling i syfte att ge kvalitetsfrågorna en ökad betydelse.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar:

Rätt styrning
Bolagsstyrning
Ägarnas roll
Styrande dokument

Rätt bemanning
Valberedningen
Styrelsen

Rätt inriktning
Strategi för bolaget
Bolagets samhällsansvar
Kontroll av bolagets skötsel
Samordning med bolagets vd
Information till intressenter

Rätt arbetssätt
Styrelsens arbetsformer
Styrelsens ansvar
Utvärdering av styrelsen

 

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen och båda sker hos Östsvenska Handelskammaren, Kammarforum, Dalsgatan 13

Måndag 26 november 08.30-17.30

Måndag 3 december 08.30-17.30

 

Certifiering

Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Kostnad:

13 600 kronor (exkl moms), Medlemspris 12 200 kronor (exkl moms)

Övrig information: 

Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kursdokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka innan kursstart.

FÖR MER INFORMATION

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

Lärare Peter Lindgren, apl@telia.com

Nyhetsflöde

Till alla evenemang