Följ oss på sociala medier

Utbildning – DIPLOMKURS I STYRELSEARBETE – NORRKÖPING

Kurstillfällen:
4/9, 11/9,18/9, 25/9  klockan 12.00- 17.30.
Tenta:
2/10
 kl 13.00-15.00

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för företagets utveckling. Ett företags konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Handelskammaren har därför skapat en utbildning för ett starkt och effektivt styrelsearbete.

Kurserna leds av Tomas Salzmann och Margareta Neld som båda har lång erfarenhet av styrelsefrågor. Kursen omfattar fyra halvdagar samt en avslutande eximination. Varje kurstillfälle inleds med lunch.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till företagens ägare, ledning och styrelseledamöter. Fram till nu har över 400 nyckelpersoner i det östsvenska näringslivet gått kursen och gett den toppbetyg.

Kursinnehåll:
–  ägarnas ansvar och engagemang
– rollfördelning ägare – styrelse – företagsledning
– styrelsens huvuduppgifter
– affärsidén – grunden för bolagets långsiktiga inriktning – från strategier till affärsplan och budget
– verksamhetsrapportering
– intern kontroll
– styrelsen och VD
– styrelsens informationsansvar
– dotterbolagsstyrelser
– bolagsorganen
– ABL kapitel 8
– skadestånd och personligt betalningsansvar
– styrelsens sammansättning
– valberedningen och nomineringsprocessen
– styrelsens arbetsformer
– utvärdering av styrelsearbete
– hållbarhet och etik

Kostnad:
13 000 kr/pers exkl. moms för medlem i Handelskammaren
16 000 kr/pers exkl. moms för övriga
I avgiften ingår kurslitteratur, dokumentation & lättare förtäring

Under 2018 genomförs utbildningen även i Linköping, Visby, Nyköping och Motala.

FÖR MER INFORMATION SAMT ANMÄLAN:

Anna Axelsson

Verksamhetschef Handelskammaren

Tel: 011-285038

Nyhetsflöde

Till alla evenemang