Följ oss på sociala medier

Vad tycker ert parti om företagande i allmänhet och i Söderköping i synnerhet?

Torsdagen den 30 augusti inbjuder Företagarna i Söderköping, Östsvenska Handelskammaren och Lantbrukarnas Riksförbund samtliga politiska partier i Söderköpings kommunfullmäktige till Näringslivsdebatt.

Ni hälsas välkomna till: Söderköpings Brunn 30/8

1800 Mingel och tilltugg

1900 Moderatorledd debatt av Widar Andersson

Anmälan senast 23/8 2018.     anwar.samuelsson@bergkvarabuss.se

Nyhetsflöde

Till alla evenemang