HUR KAN SMÅFÖRETAG HITTA AFFÄRER?

VILKA OLIKA NÄTVERK KAN MINDRE ENTREPRENADFÖRETAG ANVÄNDA SIG AV FÖR ATT GÖRA AFFÄRER INFÖR OSTLÄNKENS ETABLERING?

ESIC bjuder i samarbete med Maskinringen Sörmland, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Nyköpings kommun in till ett informationsmöte för att visa på möjliga nätverk som finns att tillgå i samband med de affärer Ostlänken kommer att generera. Ni har nu möjligheten att lära er mer om hur de olika nätverken arbetar och hur just ert företag kan hitta rätt samarbeten för att tillvara möjligheterna och utmaningarna i Ostlänken projektet.

Vi bjuder på macka och kaffe från kl. 18:00.

Välkommen!

 

 

 

Dela event