Följ oss på sociala medier

Visualisering och AI

Boka redan nu in dig på ESIC:s halvdag om visualisering med spännande talare på Visualiseringscenter C.  Självfallet får vi också se en film i domen.

Detaljerat program kommer!

Moderator är Handelskammarens vd Johanna Palmér.

Medverkar gör bland annat:

Trots att vi vet att det inte är så, tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas. Att detta sker utan störningar är av vikt för stadens attraktivitet. Byggtransporter utgör 20% av den godstrafik som sker på våra vägar (Sveriges Byggindustri, 2010). Under byggtid uppstår en konfliktsituation, kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Målet i projektet Störningsfri stad är att kunna visualisera denna konfliktsituation och visa på möjliga åtgärder för att hantera denna och effekterna av dessa.

Anna Fredriksson

 

Projektets leverantörer uppmanas att skicka in innovationsförslag där goda idéer premieras med en bonus eftersom vi uppmuntrar till innovation, ny teknik och nya lösningar i projekt Ostlänken.

Vi bygger en ny stambana för höghastighetståg, vi bygger för framtiden genom ett varierat landskap med unika miljöer. Med hjälp av VR-filmer kan vi visuellt illustrera hur järnvägsanläggningen kan komma att se ut, var järnvägen geografisk passerar med fokus på särskilda landmärken.

 

Linda Abrahamsson och Ulrika Hallgren

 

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE Interactive C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

 

Detta event är för medlemmar i ESIC business. Ta gärna kontakt med Charlotta om du vill veta mer.

 

Anmäl dig via länken redan nu!

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36

 

Nyhetsflöde

Till alla evenemang