Fler som kan och vill jobba i vår region

Fler ska bidra!

vässa utbildningssystemet och få fler som jobbar i vår region

 

       Vi föreslår
Optimera utbildningssystemet
• Öppna upp för ett fullskaligt samarbete vad gäller utbildningsfrågor över kommun och länsgränser i tillväxtstråket East Sweden
• Gör det möjligt att flytta med ”skolpengen” över administrativa gränser längs hela tillväxtstråket East Sweden
• Våga sätta tydliga golv och tak för antalet utbildningsplatser för att undvika att personer utbildar sig till arbetslöshet
• Starta eller attrahera fler profilskolor med exempelvis internationell profil, språk, matematik och digitalisering
• Gör företagande, entreprenörskap och innovation till ett obligatoriskt moment även i grundskola och förskola
• Låt studie- och yrkesvägledare ge råd till våra ungdomar och inte bara informera
• Inför en ny yrkeskategori på plats i skolan, en jobbkonsult med bred förankring i arbetslivet och med uppgift att matcha elever till jobb
• Skapa Sveriges mest spektakulära arbetsmarknadsmässa – ”East Sweden Global Future Talent”
• Höj anslagen till yrkeshögskolan och skala upp YH-platserna, statistik visar att mer än 9 av 10 går direkt ut i jobb efter avslutad utbildning

Se till att utrikesfödda kommer i arbete
• Skapa ett nationellt system för validering i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och branscherna
• Inför obligatoriska svenskastudier för alla, men med flexibilitet så att studierna kan kombineras med språkinlärning genom jobb eller praktik.
Det är på arbetet den riktiga språkliga och kulturella integrationen börjar.


<< Tillbaka