Hur ser ni på framtiden för vår region?
Vi ser väldigt positivt på framtiden. Regionen har alla förutsättningar och alla saker på plats för att bli en av Sveriges bästa. Vi har redan idag ett bra utbildningssystem med universitetet i spetsen, vi har Sveriges bästa inkubator och två bra Science Parks som fångar upp de nya spännande och intressanta idéerna. Vi har bredden av företag med allt från stora traditionella industribolag till nya intressanta start-up-bolag.

Vi har också ett gynnsamt geografiskt läge där vi har goda kommunikationer. Sveriges största väg går rakt genom vår region, vi har bra tågförbindelser både norr och söder ut, tre flygplatser med bra destinationer och hamnen i Norrköping. 

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
Vi engagerar oss i regionen av två anledningar. För oss är det viktigt att verka regionalt och lokalt för att regionen och regionens näringsliv ska utvecklas och må bra – vi vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna så att vårt näringsliv kan vara konkurrenskraftiga. 

Sen är det viktigt för vår egen del kopplad till vårt kompetensbehov. Eftersom vi har kvalificerade kunder kräver det kompetent personal. För att vi ska få det krävs det att det är attraktivt att bo och verka här.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?
Det är olika på olika orter i regionen. En gemensam utmaning är kompetensförsörjning. Andra viktiga områden är kommunikation och infrastruktur.

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Ur alla aspekter är det mycket viktigt.  Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Att ha en tydlig koppling till Stockholm skapar bättre förutsättningar för goda kommunikationer, tillgång till kompetens, tillgång till kunder och god infrastruktur.

sterne
Michael Sterne
Handelsbanken