Hur ni ser på framtiden för vår region?
Östra Mellansverige växer så att det knakar. Stockholm är navet i den tillväxtmotorn. Vi befinner oss i den enda regionen i Sverige som har internationell lyskraft. Det är mycket positivt. Ostlänken gör att vi knyter ihop tillväxtregionen ännu hårdare. Östergötland och Sörmland tar plats.

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
Jag upplever att politiken är konservativ när det gäller att förändra maktstrukturer och att flytta eller ta bort gränser och begränsningar. Näringslivet på regional nivå måste ta en aktiv del och styra debatten så att vi uppnår funktionella lösningar.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?
Just nu handlar det om tillväxt genom regionförstoring. Att skapa attraktiva sammanhang så att det är lätt att resa, bygga verksamheter och att bo och leva. Det pågår en massiv expansion norr om Stockholm kopplat till Arlanda. Jag vill se en fokusförflyttning till tillväxtstråket genom östra Sörmland och Östergötland

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Vi kan inte ha ett provinsiellt fokus utan måste se oss i en internationell kontext. Kartan visar tydliga tillväxtstråk längs infrastrukturerna ut från Stockholm. Vi är ett av de tillväxtstråken. När vi har lyckats så har vi ett balanserat resande genom vår region kopplad till huvudstaden. Vi utnyttjar styrkan i hela regionen för näringsverksamhet, boende, utbildning och omsorg.

Erik brst
Erik Zetterlund
Oxelösunds Hamn