Framtidens region enligt Erik Zetterlund

Hur ni ser på framtiden för vår region?
√Ėstra Mellansverige v√§xer s√• att det knakar. Stockholm √§r navet i den tillv√§xtmotorn. Vi befinner oss i den enda regionen i Sverige som har internationell lyskraft. Det √§r mycket positivt. Ostl√§nken g√∂r att vi knyter ihop tillv√§xtregionen √§nnu h√•rdare. √Ėsterg√∂tland och S√∂rmland tar plats.

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
Jag upplever att politiken är konservativ när det gäller att förändra maktstrukturer och att flytta eller ta bort gränser och begränsningar. Näringslivet på regional nivå måste ta en aktiv del och styra debatten så att vi uppnår funktionella lösningar.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?
Just nu handlar det om tillv√§xt genom regionf√∂rstoring. Att skapa attraktiva sammanhang s√• att det √§r l√§tt att resa, bygga verksamheter och att bo och leva. Det p√•g√•r en massiv expansion norr om Stockholm kopplat till Arlanda. Jag vill se en fokusf√∂rflyttning till tillv√§xtstr√•ket genom √∂stra S√∂rmland och √Ėsterg√∂tland

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Vi kan inte ha ett provinsiellt fokus utan måste se oss i en internationell kontext. Kartan visar tydliga tillväxtstråk längs infrastrukturerna ut från Stockholm. Vi är ett av de tillväxtstråken. När vi har lyckats så har vi ett balanserat resande genom vår region kopplad till huvudstaden. Vi utnyttjar styrkan i hela regionen för näringsverksamhet, boende, utbildning och omsorg.

Erik brst
Erik Zetterlund
Oxelösunds Hamn