Hur ser ni på framtiden för vår region?
Vi ser positivt på den. Regionen växer och vi har alla förutsättningar för att bli en av Sveriges bästa regioner. Det händer mycket i vår region, vi har de geografiska och demografiska förutsättningarna – men det gäller att vi hakar på.

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
För oss är det viktigt att verka regionalt då vi som bank lever i samklang med näringslivet och finns till för att andra ska växa. Det är värdefullt att regionens näringsliv har alla förutsättningar för att växa och utvecklas och vi vill bidra med det som vi kan.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?
Kompetensfrågan är den allra viktigaste – och hur vi behåller kompetensen i regionen. Vi har ett framstående universitet och utbildar framtidens kompetens, men vi har svårt att behålla dem efter att de avslutat studierna. Vi behöver skapa möjligheter och de bästa förutsättningarna för att talangerna ska stanna i vår region. Vi bör jobba för fler huvudkontor i regionen, ännu bättre kommunikationer som möjliggör att bo någon annanstans och arbeta här – där är Ostlänken otroligt viktig.

Annars är goda kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur generellt de absolut viktigaste områdena för att vår region ska bli den mest attraktiva.

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Vi viktar den högt. Det är i Stockholm som den största tillväxten sker – det är där hjärtat bultar. Och även om Stockholm globalt sett är en småstad är det där huvudkontoren ligger och tillväxten sker idag. Att ha goda möjligheter att bo i vår region och pendla till Stockholm är värdefullt men också att man kan bo i Stockholm och pendla hit.

gert
Gert Johansson
SEB