Hur ni ser på framtiden för vår region?
Regionen utvecklas positivt och med stor entusiasm inför framtiden. De stora utmaningarna för regionen i stort och för näringslivet handlar om att ha rätt resurser och rätt kompetens på plats. Där konkurrerar vi med närliggande regioner och framför allt med Stockholmsområdet. Vi måste erbjuda attraktiva, intressanta jobb och en infrastruktur som gör att det blir fortsatt attraktivt att leva, arbeta och bo i regionen. Regionen kan erbjuda en kombination av storstadens utbud och puls och den närhet som småstaden ger. I kontrast till andra närliggande regioner kan vi ge goda förutsättningar för ”balans i livet”, vilket är viktigt i jakten på morgondagens talanger (bla enl Universums studier).

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
För vår utveckling både på kort och lång sikt är kompetensförsörjning oerhört viktig. Vi vill vara med och bidra till att regionen som helhet är en attraktiv och välfungerande plats att leva på. Ska vi dessutom kunna utveckla vår affär mot en allt mer digitaliserad värld behöver vi samarbetspartners i vår närhet.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?
Kompetensförsörjning är absolut viktigast. Vi behöver en kontinuerlig försörjning av såväl ingenjörer som kan utveckla framtidens materialhanteringslösningar som medarbetare som sen kan bygga dessa lösningar. Vi vill att de vassaste ingenjörerna ska överväga East Sweden-regionen och industrin och företagen här för sitt framtida arbetsliv. Det gäller inte bara studenter utan även människor som i dag lever och verkar på andra platser i Sverige.

Även infrastruktur är oerhört viktig för att ovanstående ska fungera. Både för att kunna bo någon annanstans än man arbetar och för att lätt kunna ta sig runt i arbetet. I dag är det inte aktuellt att bo i Stockholm och jobba i Mjölby, åtminstone inte om man vill pendla varje dag. Med en gemensam tydlig linje för utvecklingen i regionen kan vi kanske nå dit inom en inte allt för avlägsen framtid och då får vi också tillgång till en mycket större andel av arbetskraften.

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Alla aspekter av närhet till Stockholm och lätthet att ta sig dit är viktig och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Vi ska vara en attraktiv region som erbjuder andra saker än Stockholmsområdet, nära till jobbet, lättare att hitta bostad  etc. men närheten till Stockholm och lättheten att ta sig dit kommer att öka i betydelse liksom en fortsatt möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut i Europa.

niclas
Niclas Sternerup
Toyota Material Handling