Handelskammaren tycker till i remissvar

Dec 6, 2017

I dagarna har √Ėstsvenska Handelskammaren svarat p√• olika remisser om planering av framtidens infrastruktur s√•v√§l p√• nationell niv√• som f√∂r l√§nen i v√•rt upptagningsomr√•de – √Ėsterg√∂tland, S√∂rmland och Gotland.

Några viktiga punkter ur remissvaret till regeringen:

√Ėstsvenska Handelskammaren √§r n√∂jd √∂ver att ramen f√∂r investeringar och underh√•ll √∂kar 100 miljarder kronor j√§mf√∂rt med f√∂reg√•ende plan, eftersom hela transportsystemet beh√∂ver rustas upp och utvecklas.

Det bör skapas en långsiktig finansieringsmodell för underhåll och en nationell underhållsplan, som ingår som en del av den nationella planen för 2018-2029.

Investering och utbyggnad av ny infrastruktur är nödvändigt för att möta framtidens globala konkurrens och därmed är även tempot på genomförandet viktigt för att säkra Sveriges konkurrenskraft. För att korta ned byggtider och säkerställa att nod- och stråktänkande även får genomslag i färdigställandet, behöver regeringen öppna upp för alternativa finansieringslösningar.

Ostlänken, ny järnväg mellan Järna och Linköping, har delvis på grund av kraftigt ökade kostnader ett senarelagt genomförande jämfört med gällande plan. Det beklagar vi och menar att detta skulle kunna lösas genom en lånefinansiering av hela det nya stambanesystemet. Handelskammaren menar att extraordinära satsningar kräver extraordinära finansieringslösningar och anser det angeläget att regeringen inför fastställandet av denna plan söker brett parlamentariskt stöd för en sådan lösning.

Läs hela remissvaren till regeringen:

Remissvar nationell infrastrukturplan 2018-2029

Remissvar l√§nstransportplan √Ėsterg√∂tland 2018-2029

Remissvar länstransportplan Sörmland 2018-2029

Remissvar länstransportplan Gotland 2018-2029

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037

Dela