Så beskriver Martin Gabrielsson, Manager Profesional Services på IT-företaget Medius nätverket LEDARE.

Varför valde du att gå med i nätverket LEDARE?
Jag gick med i nätverket för att utvecklas som ledare och träffa andra som är i samma position och situation som mig för att diskutera utmaningar och möjligheter.

Vad är det bästa med nätverket?
Det är framförallt erfarenhetsutbyte och de externa föreläsarna. Men det ger mig också tid för andrum, det är intressanta föreläsningar med andra perspektiv på ledarskap och ett fantastiskt nätverk.

Vad tar du med dig från nätverket i ditt dagliga arbete?
Dels har det stärkt mig i min ledarroll. Sen tar jag såklart också med dig de tipsen som man får från de externa föreläsarna.