Näringslivsdirektör, Pia Carlgren
E-mail: pia.carlgren@linkoping.se 
Tel: 013-20 74 66

Utvecklingslivschef, Joakim Kärnborg
E-mail:  joakim.karnborg@linkoping.se
Tel: 013-20 53 07

Näringslivsutvecklare, Erik Åqvist
E-mail: erik.aqvist@linkoping.se
Tel: 013-26 25 36

Miljö- och samhällsbyggnad, kontorschef, Alisa Basic
E-mail: alisa.basic@linkoping.se
Tel: 013-20 68 85

Miljö- och samhällsbyggnad, avd.chef mark och exploatering, Andreas Hellström
E-mail: Andreas.hellstrom@linkoping.se
Tel: 013-20 64 33

Upphandlingscenter
Samverkan Linköping mellan Norrköping.
E-mail: info@upphandlingscenter.se
Tel: 013-20 54 84

Hemsida
www.linkoping.se