Näringslivsdirektör, Pontus Lindblom
E-mail: pontus.lindblom@norrkpoing.se 
Tel: 011-15 12 74

Utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken,
Ulf Arumskog
E-mail: ulf.arumskog@norrkoping.se
Tel: 011-15 10 75

Näringslivsutvecklare, etablering, Magnus Jonsberg
E-mail: magnus.jonsberg@norrkoping.se
Tel: 011-15 37 39

VD Norra Staden Fastighetsutveckling/Projektchef i Norrköpings kommun, Kenneth Hagström
Ansvarar bl a för fastighetsfrågor i Butängen.
Tel: 011-15 64 10
E-post: kenneth.hagstrom@norrastaden.se

Mark och exploatering
E-mail: mex@norrkoping.se
Tel: 011-15 00 00

Upphandlingscenter
Samverkan Linköping mellan Norrköping.
info@upphandlingscenter.se
Tel: 013-20 54 84

Hemsida
www.norrkoping.se