Näringslivschef, Jonas Ivervall
E-mail: jonas.ivervall@trosa.se
Tel: 0156-522 17

Koordinator för Ostlänken, Hans-Erik Eriksson
E-mail: hans-erik.eriksson@trosa.se
Tel: 0156-520 35

Samhällsbyggnadschef, Mats Gustavsson
E-mail: mats.gustafsson@trosa.se
Tel: 0156-520 35

 

Hemsida:
www.trosa.se