Krönika: Ska sponsring vara jämställd?

Jun 14, 2017

Så lydde rubriken på ett av Handelskammarens events nyligen, i samarbete med Sponsor- och Eventföreningen. Frågan om jämställd sponsring har aktualiserats på flera håll i Sverige, inte minst i Norrköping med IFK och i Linköping med LFC. Vid en första anblick verkar ämnet klurigt att spegla för en näringslivsorganisation som inte gärna vill kritisera de sponsringavtal som enskilda företag sluter på kommersiella grunder. Samtidigt verkar det finnas en omedvetenhet dels kring hur en så marknadsmässig faktor som sponsring faktiskt påverkar samhällsutvecklingen, dels vilken möjlighet en jämställd sponsring besitter i att ge alla samma chans.

70 procent av alla sponsringsmedel går till idrottssponsring. Enligt Isabella Widmark, VD för organisationen FairPay, går 80 procent av samhällets idrottsresurserna till killar, 20 procent till tjejer. Detta trots att utövarna är ungefär lika många tjejer som killar. Om det stämmer är det naturligtvis anmärkningsvärt och får frågan att snabbt trilla ned i vilka föreställningar samhället egentligen har om flickor/kvinnor  och pojkar/män. Värderas vi olika redan från början?

Marie Tomicic, vd för bokförlaget OLIKA, berättade att tills nyligen var 7 av 10 huvudroller i bilderböcker manliga och tjejer har varit osynliga i böcker om fotboll. Om en tjej hade huvudrollen i en ungdomsbok om fotboll så handlade historien egentligen om något annat, kanske kärlek. Tjejer som var mycket intresserade av fotboll hade alltså få förebilder i böckernas värld. I den lokala fotbollsklubben är sannolikheten mycket hög att tränaren också är en man. Flera deltagare på eventet vittnade om hur mycket lättare det är att få föräldrar att frivilligt ställa upp som tränare i killarnas klubb än i tjejernas. Tjejer anses träna fotboll för att det är roligt, killarna tränar för att prestera och komma någonstans.

Det finns idag en växande medvetenhet kring hur medlen i den svenska sponsringskakan, värd hela 10 miljarder kronor, används och vilken fin möjlighet företag har i att ställa krav i linje med de värderingar man har i sitt CSR-arbete. Det vill säga att se till att de pengar som läggs på sponsring också bidrar till en mer hållbar och jämlik värld.  Sportvärlden, och kanske framförallt lagsporter, fostrar många kompetenta ledare. Vad betyder det då om resurserna från början är fördelade 80/20?

Johanna Palmér

Vd Östsvenska Handelskammaren

 

 

 

 

 

 

 

Dela