Ostlänkenbolaget Nyköping-Östgötalänken AB
http://www.ostlanken.se/hem

Ostlänken-rapporter
Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av Ostlänken
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Kompetensförsörjning%20och%20företagande/Kompetensförsörjning/Rapport%20Kompetensbehov%20Ostlänken%202013-05-30.pdf

Ostlänken rapporten 2.0 – Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken
http://ostsvenskahandelskammaren.se/img/2015/3/3/3008316.pdf

Ostlänken-kommunerna
Trosa Kommun | Ostlänken
http://www.trosa.se/Bygga-Bo-Utveckling/samhallsplanering/Ostlanken/

Nyköpings Kommun | Ostlänken
http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Ostlanken/

Norrköpings kommun | Ostlänken
http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2015/08/13/norrkopings-kommun-och-tr/index.xml

Kortfilm Norrköping
http://next.norrkoping.se/

NEXT Norrköping –  erfarenheter från studieresa om resecentrum
http://next.norrkoping.se/category/resecentrum/

Linköpings kommun | Ostlänken
http://www.linkoping.se/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Oversiktlig-planering/Oversiktsplaner-under-arbete/Gotalandsbanan-och-Ostlanken-i-samverkan-med-Banverket/

C Linköping
http://www.linkoping.se/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Stadsutvecklingsprojekt/C-Linkoping/Det-har-ar-C-Linkoping/

Sörmland och Östergötlands region

Regionförbundet Sörmland
http://region.sormland.se/

Region Östergötland
http://www.regionostergotland.se/

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/

Regeringskansliet
http://www.regeringen.se/

Näringsdepartementet
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen
http://sverigeforhandlingen.se/

Kort film – Infrastrukturens roll i samhället | Sverigeförhandlingen
https://vimeo.com/156385780

Trafikverket

Trafikverkets senaste nyhetsbrev
http://www.trafikverket.se/contentassets/225e6cf5ae284f22a7d56ffb92a17d7c/trv_ostlanken_nyhetsbrev_norrkoping_webb_160304.pdf

Trafikverket kortfilm – från planering till byggande
https://www.youtube.com/watch?v=tPXR7HwtNdw

Flygplatser i regionen

Norrköpings flygplats
http://www.norrkopingflygplats.se/se

Linköpings flygplats
http://www.linkopingsflygplats.se/

Stockholm Skavsta flygplats
http://www.skavsta.se/sv/

Andra infrastrukturprojekt i Sverige

Botniabanan
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Botniabanan/

E4 Förbifart Stockholm
http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Malmö Citytunnel
http://malmo.se/Stadsplanering–trafik/Trafik–hallbart-resande/Nar-du-aker-kollektivt/Citytunneln.html

Sundsvallsbron
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Vasternorrland/E4-Sundsvall/Sundsvallsbron/

Västra länken
http://www.trafikverket.se/umeaprojektet

Jernhusen AB
http://www.jernhusen.se/

Norrköpings Hamn
http://www.norrkopingshamn.se/

Oxelösunds Hamn AB
http://www.oxhamn.se/

Sörmlandstrafiken
http://www.sormlandstrafiken.se/

Östgötatrafiken
https://www.ostgotatrafiken.se/