Målet med Ostlänken
– Kortare restider och smidigare arbetspendling
– Snabb persontrafik på egna spår
– Ökad kapacitet för godstransporter på befintliga stambanor
– Ökad tillförlitlighet i hela järnvägssystemet

Förväntade effekter av Ostlänken
– Ökad kapacitet i järnvägssystemet (utökad andel godstransporter på järnvägen)
– Ökad arbetspendling: Ostlänken möjliggör att resa snabbare och smidigare
– Tågnätet blir säkrare, mer tillförlitlighet och effektivt, ökad driftsäkerhet
– Kortare restider
– Bidrar till regionförstoring
– Förbättrar järnvägens konkurrenskraft
– Svarar på människors behov av hållbara resor och transporter
– Fler bostäder kommer att byggas i många kommuner