En attraktiv och tillgänglig region

 

För att skapa en attraktiv region som drar till sig folk, kunskap och kapital behövs ett antal viktiga delar. Varje kommun i regionen har ett eget ansvar för att skapa ett vasst och konkurrenskraftigt näringslivsklimat. I dagens Sverige har många kommuner utmaningar att själva klara sitt serviceåtagande och att konkurrera om befolkning och arbetstillfällen. Därför är samarbete mellan kommuner, inom regioner och även mellan regioner avgörande. Det är också viktigt att veta vad som är vår regions styrkor och att marknadsföra det på ett proffsigt och effektivt sätt – såväl för affärslivet som för besökare och turister.

Ett antal exempel på vad vi arbetar med inom detta område

Näringslivskommittéer
För bistå med det regionala perspektivet och vara näringslivets samlade röst sitter vi med i ett antal näringslivsråd – i Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Finspång och Söderköping.

Branschråd
Vi är medlemmar i bl.a. Östergötlands godstransportråd, logistisknätverket och Sörmlands klimat- och miljöråd.

Regionala nätverk
Konkurrensen ligger numera inte främst i närområdet. Sveriges främsta tillväxtregion, det utvidgade Stockholms-området, kan tillsammans med vår och andra kringliggande regioner konkurrera med starka tillväxtregioner runtom i världen – om vi samarbetar. Därför deltar vi så många regionala fora som möjligt, bl.a. ESBR, Marknadsgruppen East Sweden, NÖAB etc.

Vision East Sweden
20 stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. En god grund har lagts i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg i arbetet för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. 

Vision East Sweden är en tillväxtinriktad framtidssatsning där regionens tyngsta och mest engagerade företag gått samman. Gruppen vill kraftsamla för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

>> Läs mer här

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037