En attraktiv region

 

V√•r region best√•r av √Ėsterg√∂tland, S√∂rmland och Gotland.¬† √Ör 2017 var tillv√§xttakten (median) 7,7% i √Ėsterg√∂tland, 7,3% i S√∂rmland och 6,2% p√• Gotland. Det √§r bra men betydligt l√§gre √§n Stockholms 9,8%.¬† En region d√§r det √§r l√§tt att starta, driva och utveckla f√∂retag och dit investerare, f√∂retagare, studenter, bes√∂kare och nya inv√•nare lockas, blir en mer attraktiv region. √Ėkad attraktivitet √∂kar f√∂ruts√§ttningarna f√∂r tillv√§xt och utveckling, s√•som j√§mf√∂relsen med Stockholm visar. Den √∂stsvenska regionen, med str√•ket fr√•n Link√∂ping upp till Stockholm som en central puls√•der, har stor potential att bli en av Sveriges mest attraktiva tillv√§xtregioner. Tack vare sitt strategiska geografiska l√§ge, sin bredd inom n√§ringsliv, sin spets inom forskning och d√§rtill unika milj√∂er som m√∂jligg√∂r ett liv i balans √§r det m√∂jligt f√∂r East Sweden att uppn√• internationell lyskraft. Det arbetar vi f√∂r!

Ett antal exempel på vad vi arbetar med inom detta område

Vision East Sweden
Ett tjugotal stora f√∂retag i √Ėsterg√∂tland och S√∂rmland utg√∂r tillsammans med Handelskammaren Vision East Sweden – en tillv√§xtinriktad framtidssatsning d√§r regionens tyngsta och mest engagerade f√∂retag g√•tt samman. Gruppen vill kraftsamla f√∂r att bli en positiv med- och motpart till det offentliga i fr√•gor om regionens framtid, hur vi ska marknadsf√∂ra oss och hur vi ska bli √§n mer attraktiva f√∂r f√∂retag, investerare, bes√∂kare och inflyttare.

>> Läs mer här

Näringslivsklimat
Näringslivet har fundamental betydelse för utveckling och tillväxt i regionen, detta borde vara självklart för alla politiker och tjänstemän. En bejakande attityd och god service samt minskat regelkrångel och sunda villkor i offentlig upphandling är centrala delar i ett gott näringslivsklimat.

Bo
Det råder bostadsbrist i  alla nio Sörmlands och 11 av 13 östgötska kommuner (enligt Boverket Bostadsmarknadsenkät 2017, anger enbart Kinda och Valdemarsvik en bostadsmarknad i balans).  Detta försvårar för människor att etablera sig i regionen och därmed för företag att hitta ny arbetskraft. Det behöver därför bli en större rörlighet på bostadsmarknaden samt byggas fler bostäder i ett högre tempo än idag. Vi verkar för bland annat en effektivare mark- och planprocess, ett breddat utbud av blandade upplåtelseformer, lägen, standarder och priser på bostäder. Det kan bidra till att skapa flyttkedjor och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Besöka
Sveriges jobb- och ekonomiska tillv√§xt √§r som starkast inom bes√∂ksn√§ringen, i dagsl√§get skapas 4 av 5 nya jobb inom sm√•f√∂retag och framf√∂rallt inom handel- och restaurangn√§ringen. √Ąven i v√•r region k√§nner vi av trenden men har en stor potential till att locka s√• m√•nga fler √§n vad vi g√∂r idag.

Rikt historiskt och kulturellt arv, fin blandning av landsbygd, små och stora städer, skärgård, slätt och bergslag Рdet är vår regions utgångsläge. Lägg därtill att vi har två av Sveriges mest intressanta besöksmål för familjer; Kolmårdens djurpark med ca 700 000 besökare/år och Astrid Lindgrens Värld med ca 500 000 besökare/år. Att därutöver få en etablering av upplevelsekonceptet Lalandia i Motala, ges oss verklig potential bli en av Sveriges mest intressanta besöksregioner och den givna platsen för barnfamiljsemestern.

Då krävs tydlig samordning inom och mellan kommuner och regioner och en proffsig paketering och marknadsföring. Vi vill uppnå det genom dialog med aktörer inom området och genom att vara en mötesplats för företagen, med syfte att näringen ska kunna ta tillvara sin fulla utvecklingspotential.

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037