Projekt Ostlänken är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt som involverar många olika samhällsaktörer. ESIC har identifierat några av alla de möjligheter och utmaningar som Ostlänken innebär för samhället, kommunerna och företagen för att inspirera vår region till att anta utmaningarna och se möjligheterna i projekt Ostlänken. Det faktum att Ostlänken är ett gränsöverskridande projekt där kommuner, regionförbund/region och näringsliv i Östergötland och Sörmland samt Stockholm samarbetar i en mängd frågor öppnar det upp för många nya spännande samarbeten och erfarenheter    Möjligheter vår region ska ta vara på!

Sverige står inför stora investeringar på totalt 40-50 miljarder inom de kommande 20 åren och planerar för att förbättra kollektivtrafiken i Sverige vilket för med sig ett ökat kompetensbehov inom byggsektorn som regionen inte upplevt tidigare. Ett av projekten i denna satsning är byggandet Ostlänken. Satsningen innebär inte enbart byggandet av själva järnvägen utan leder även till ett ökande behov av infrastruktur och byggnader av samhällen runt järnvägen. Infrastruktursatsningarna ställer stora krav på regionens företrädare inom offentlig verksamhet och inom näringslivet om att vara förberedda både utbildningsmässigt och för företagen när det gäller att kunna ta emot förfrågningar från både utländska och inhemska entreprenörer. Efterfrågan på arbetskraft, inom framförallt byggsektorn kommer att öka vilket gör att regionens aktörer behöver anpassa sig efter de nya förutsättningarna och planera för ett ökat utbildningsbehov.

Möjligheter och utmaningar på: